Joost Houdijk en Marjolein Snoek in Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.)

 26 april 2023 | Publicatie

Binnen de Benelux (en daarbuiten) neemt regelgeving omtrent buitenlandse directe investeringen (“BDI”) een steeds belangrijker plaats in. Het zal niet lang duren voordat het onlosmakelijk deel uitmaakt van het kader waarin beslissingen worden genomen over investeringen in en overnames van bedrijven die zich bezighouden met vitale economische processen of gevoelige technologie.

Veel lidstaten van de EU zijn bezig met het opstellen van beschermende maatregelen die zien op de beleggingen van (buitenlandse) investeerders waardoor de nationale veiligheid of de openbare orde in het geding zou kunnen raken. Sommige lidstaten hebben zulke wetgeving al rond. In de middenmoot daarachter bevindt zich een groepje lidstaten die op het punt staan de BDI-verordening in nationale wetgeving in te passen, waaronder de landen van de Benelux.

In het artikel gaan Joost Houdijk en Marjolein Snoek in op de reikwijdte van de voorgestelde BDI-wetgeving in België, Nederland en Luxemburg. Daarnaast leggen ze uit hoe de meldingsprocedures in deze landen werken.

Verder bespreken ze de mogelijke rechtsmiddelen waarmee de handhavingsautoriteiten bezwaren tegen een belegging willen oplossen alsmede de sancties die kunnen worden opgelegd aan partijen die de meldingsplicht of de zgn. standstill-verplichting niet in acht nemen.

Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.) 2023-1 (nr. 145), p. 3-14

Het artikel lees je hier.

Binnen de Benelux (en daarbuiten) neemt regelgeving omtrent buitenlandse directe investeringen (“BDI”) een steeds belangrijker plaats in. Het zal niet lang duren voordat het onlosmakelijk deel uitmaakt van het kader waarin beslissingen worden genomen over investeringen in en overnames van bedrijven die zich bezighouden met vitale economische processen of gevoelige technologie.

Veel lidstaten van de EU zijn bezig met het opstellen van beschermende maatregelen die zien op de beleggingen van (buitenlandse) investeerders waardoor de nationale veiligheid of de openbare orde in het geding zou kunnen raken. Sommige lidstaten hebben zulke wetgeving al rond. In de middenmoot daarachter bevindt zich een groepje lidstaten die op het punt staan de BDI-verordening in nationale wetgeving in te passen, waaronder de landen van de Benelux.

In het artikel gaan Joost Houdijk en Marjolein Snoek in op de reikwijdte van de voorgestelde BDI-wetgeving in België, Nederland en Luxemburg. Daarnaast leggen ze uit hoe de meldingsprocedures in deze landen werken.

Verder bespreken ze de mogelijke rechtsmiddelen waarmee de handhavingsautoriteiten bezwaren tegen een belegging willen oplossen alsmede de sancties die kunnen worden opgelegd aan partijen die de meldingsplicht of de zgn. standstill-verplichting niet in acht nemen.

Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.) 2023-1 (nr. 145), p. 3-14

Het artikel lees je hier.

Gerelateerde expertises