Kroniek Onteigeningsrecht 2022 en 2023

 18 april 2024 | Publicatie

Hoewel de Onteigeningswet per 1 januari 2024 is vervangen door de Omgevingswet, zal de Onteigeningswet de komende jaren nog van toepassing zijn op tal van procedures. Veel overheden hebben er namelijk voor gekozen om eind 2023 nog snel een onteigeningsverzoek in te dienen om ervoor te zorgen dat zij nog gebruik kunnen maken van de snellere Onteigeningswet.

In deze kroniek bespreken Hugo Botter, Egbert de Groot en Jeanny Romme de relevante jurisprudentie, die ziet op de periode 1 januari 2022 t/m 1 januari 2024.

Lees de publicatie hier.

Hoewel de Onteigeningswet per 1 januari 2024 is vervangen door de Omgevingswet, zal de Onteigeningswet de komende jaren nog van toepassing zijn op tal van procedures. Veel overheden hebben er namelijk voor gekozen om eind 2023 nog snel een onteigeningsverzoek in te dienen om ervoor te zorgen dat zij nog gebruik kunnen maken van de snellere Onteigeningswet.

In deze kroniek bespreken Hugo Botter, Egbert de Groot en Jeanny Romme de relevante jurisprudentie, die ziet op de periode 1 januari 2022 t/m 1 januari 2024.

Lees de publicatie hier.