Lange termijn gevolgen Corona-crisis voor uw organisatie; hoe kunt u zich daar nu al op voorbereiden?

9 april 2020 | Blog

Sinds maandag 6 april jl. heeft het UWV het loket voor aanvragen voor een tegemoetkoming op basis van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) geopend. Twee uur na opening van het loket, was het dagplafond van het UWV al bereikt. Dit is weinig verrassend. Het laat goed zien hoe hoog de nood momenteel is bij ondernemend Nederland. In ons webinar van 3 april en de bijbehorende Q&A hebben wij reeds een toelichting gegeven op de NOW. In dit blog ga ik nader in op de arbeidsrechtelijke gevolgen van de huidige Coronacrisis op de lange termijn en de verdere mogelijkheden voor uw organisatie.

NOW tegemoetkoming

Wanneer uw organisatie een NOW tegemoetkoming ontvangt wordt maximaal 90% van de loonsom gedurende, in beginsel, drie maanden door de overheid aan de werkgever uitgekeerd. De werkgever is verplicht om de tegemoetkoming ook daadwerkelijk aan te wenden voor loonkosten. Gedurende de periode dat de werkgever de tegemoetkoming ontvangt mogen er geen ontslagaanvragen bij het UWV worden ingediend wegens bedrijfseconomische redenen. Het doel van de NOW is immers behoud van werkgelegenheid.

Kostenbesparende maatregelen

Helaas is het niet onrealistisch dat uw organisatie, nadat de NOW tegemoetkoming  is geëindigd, alsnog kostenbesparende maatregelen zal moeten treffen in verband met langdurig omzetverlies door de Coronacrisis. In dat geval kan het zijn dat er gereorganiseerd dient te worden, met collectief ontslag als gevolg. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat arbeidsvoorwaarden moeten worden gewijzigd, maar ook de wijze waarop uw organisatie momenteel met haar eigen personeelsbeleid omgaat en dit handhaaft dient wellicht tegen het licht te worden gehouden.

Grip op de zaak

De Coronacrisis is uniek te noemen. Hierdoor heerst er ontzettend veel onzekerheid. Ondanks deze hoge mate van onvoorspelbaarheid adviseer ik u om nu al vooruit te kijken, zodat u uw organisatie kunt voorbereiden op de lange termijn gevolgen en u tijdig adequaat kunt handelen. Ik adviseer u dan ook om nu al diverse scenario’s uit te werken. Welke maatregelen zijn passend bij welke omzet terugval? Wat heeft uw organisatie nodig om de betreffende maatregelen in de toekomst uit te kunnen voeren? Welke minder ingrijpende maatregelen kunnen worden genomen zodat u niet hoeft te reorganiseren? Graag denk ik met u mee over deze vragen. Samen kunnen wij tevens toetsen welke mogelijkheden er zijn en welke arbeidsrechtelijke maatregelen juridisch haalbaar zijn. Op deze wijze kunt u binnen de huidige omstandigheden zoveel mogelijk grip op de zaak houden.

Juridisch advies of meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op met Daphne van Zelst (dvanzelst@akd.nl)

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven