Let op bij “monddoodclausules”

11 april 2018 | Publicatie

Velen van u kunnen zich wellicht herkennen in de volgende situatie. U hebt plannen om een of meerdere percelen te (her)ontwikkelen. U betrekt de eigenaren van naastgelegen percelen bij uw plannen en komt gezamenlijk tot bepaalde afspraken, die in een overeenkomst worden vastgelegd (denk bijvoorbeeld aan een grondruil). In deze overeenkomst neemt u ook een bepaling op waarin staat dat deze buren afstand doen van hun recht bezwaar en beroep aan te tekenen tegen bepaalde besluiten, die verband houden met de voorgenomen herontwikkeling. Houdt een dergelijke bepaling - ook wel 'monddoodclausule' genoemd - stand of kunt u door de rechter worden terug gefloten?

Lees verder op Cobouw.nl of bekijk de publicatie in Cobouw.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven