Nadeelcompensatie vanwege het Coronavirus (COVID- 19)?

16 maart 2020 | Blog

Ondernemers die hun deuren moeten sluiten of hun evenement gecanceld zien worden vanwege het Coronavirus lijden enorme schade. Dit roept de vraag op of er nadeelcompensatie kan worden verkregen bij de overheid. Ik zal daar in dit blog kort bij stilstaan.

Voorop moet worden gesteld dat voor nadeelcompensatie is vereist dat er sprake is van een bepaald overheidshandelen. Dit betekent dat het voor ondernemers die uit eigen beweging de stekker uit hun evenement hebben getrokken of hun zaak dicht hebben gegooid niet mogelijk is om nadeelcompensatie te ontvangen. Er moet dus een haakje worden gevonden in de vorm van (bijvoorbeeld) een door de overheid genomen besluit dat de schade heeft veroorzaakt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een besluit van de burgemeester tot intrekking van een evenementenvergunning of een noodverordening die is vastgesteld door de voorzitter van een Veiligheidsregio.

Om nadeelcompensatie te kunnen krijgen vanwege een reactie van de overheid op het Coronavirus, zal er echter een lastige hobbel moeten worden genomen: er moet worden voldaan aan het vereiste van de speciale last. Dit houdt in dat degene die een verzoek om nadeelcompensatie indient onevenredig zwaar moet zijn getroffen vergeleken met – en nu komt het – ‘andere ondernemers die in een vergelijkbare positie zitten’ (ook wel aangeduid als: de referentiegroep). Dit zal voor horecaondernemers een lastige opgave zijn. In hoeverre onderscheidt een horecaondernemer zich qua geleden schade van andere horecaondernemers die eveneens tot 6 april 2020 dicht moeten gaan? De drempel van de speciale last kan waarschijnlijk makkelijker worden genomen door de organisator van een festival van wie de evenementenvergunning door de burgemeester is ingetrokken op een moment dat andere evenementen (met meer dan 100 mensen) nog wel doorgang vonden.

Ook om een andere reden heeft de organisator van een evenement waarvan de vergunning vanwege Coronavirus is ingetrokken het makkelijker. Hij kan namelijk – nu zijn schade wordt veroorzaakt door een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt – een schadebesluit uitlokken waartegen vervolgens bestuursrechtelijk rechtsbescherming openstaat. De horecaondernemer die wordt geconfronteerd met een noodverordening zal daarentegen zijn schade alleen civielrechtelijk kunnen proberen te claimen bij de bewuste Veiligheidsregio. 

Indien u vragen heeft over nadeelcompensatie/schadevergoeding en het Coronavirus, neem dan contact op met Hugo Botter (hbotter@akd.nl / 06-15139908).

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven