Nadine Groeneveld benoemd tot bijzonder hoogleraar appelrechtspraak

1 september 2022 | Nieuws

Nadine Groeneveld is per 1 september 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar Appelrechtspraak aan Tilburg University. De leerstoel is gevestigd door de Nederlandse gerechtshoven en valt onder het departement Private, Business & Labour Law. Nadine gaat onderzoek doen naar de functie, positie en werkwijze van de appelrechter. Zij zal zich hierbij richten op vragen zoals: wat betekent de centrale rol die de mondelinge behandeling in de civiele procedure heeft gekregen voor de appelprocedure? Heeft de veranderende positie van de Hoge Raad, die zich meer concentreert op rechtsvorming, gevolgen voor de appelrechtspraak? Hebben de hoven een algemene taak op het gebied van kwaliteitscontrole of -verbetering en zo ja, vervullen zij die taak voldoende? Daarbij heeft de invloed van input van partijen, de rechter in eerste aanleg en de advocaat (in hoger beroep) op de output in hoger beroep haar specifieke aandacht.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met Nadine.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven