Nieuw belastingverdrag België en Nederland

 7 november 2023 | Nieuws

Afgelopen zomer hebben België en Nederland een nieuw belastingverdrag gesloten. Dit zal naar verwachting per 1 januari 2025 in werking treden. Het vorige belastingverdrag dateerde al van 2001 en het was dus tijd voor een update.

Het nieuwe belastingverdrag heeft ook allerlei internationale ontwikkelingen meegenomen, zoals de behandeling van zogenaamde hybride entiteiten, dit zijn entiteiten die in de ene verdragsstaat als een entiteit worden belast (meestal als vennootschap) en in de andere verdragsstaat als fiscaal transparant aangemerkt worden, maar ook zijn er extra maatregelen genomen om dubbele niet-belasting tegen te gaan. Ander belangrijk element is het feit dat dynamische verdragsinterpretatie wordt geïmplementeerd. Dit is misschien wat technisch, maar dit betekent dat als de internationale context verandert, dit impact heeft op de uitlegging van het belastingverdrag. Dit wil concreet zeggen dat wanneer de OECD haar commentaar op het zgn. Modelverdrag aanpast na de sluiting van het nieuwe Belgisch-Nederlandse verdrag, die wijzigingen mee in rekening genomen moeten worden bij de interpretatie van het nieuwe verdrag tussen België en Nederland.

Wijzigingen voor ondernemingen

Ook voor ondernemingen zijn er de nodige specifieke wijzigingen.  De belastingheffing voor vaste inrichtingen wijzigt, waardoor sneller een vaste inrichting zal worden erkend: het opknippen van functies en contracten zal niet langer kunnen voorkomen dat een vaste inrichting ontstaat in de andere verdragsstaat. Inkomsten behaald door stille vennoten uit hun winstaandeel, zullen voortaan in het woonland moeten worden vrijgesteld. Ook is er een aanscherping ingeval van winstcorrecties in een van de verdragstaten. De regels zijn aangepast, waardoor een opwaartse winstcorrectie in één van de verdragsstaten niet altijd zal leiden tot een compenserende neerwaartse winstcorrectie in de andere verdragsstaat. De bronbelastingtarieven op grensoverschrijdende betalingen van rente en dividenden wijzigen (niet over de hele lijn maar in bepaalde omstandigheden).

Wijzigingen voor werken over de grens

Ook voor het werken over de grens heeft het nieuwe verdrag de nodige wijzigingen in petto. De beloningen van bestuurders/directeuren zullen niet langer integraal en exclusief belastbaar zijn in de verdragsluitende staat waar de vennootschap gevestigd is, waardoor ook de woonstaat in sommige gevallen heffingsbevoegd wordt. De bijzondere regelingen voor hoogleraren, sporters en artiesten verdwijnen. De zgn. compensatieregeling voor grensarbeiders is aangepast.  Ook voor de Nederlandse directeur-grootaandeelhouder (DGA) die in België woont, wijzigt een aantal zaken, waaronder de introductie van een zgn. exitheffing voor dividenden en vermogenswinsten.

Wijzigingen voor particulieren

Er zijn ook wijzigingen die voor particulieren van belang kunnen zijn.  Het nieuwe verdrag ziet niet langer op vermogensbelastingen. Voor België betekent dit de zgn. Effectenrekeningentaks niet meer onder het verdrag valt en dat een inwoner van Nederland met een effectenrekening in België zich niet meer op het verdrag kan beroepen om aan deze heffing te ontsnappen. Als laatste zal Nederland niet meer verplicht zijn om vrijstelling van belasting te verlenen wanneer een Nederlands inwoner inkomsten uit België verkrijgt die onder het verdrag door België belast mogen worden maar aldaar niet of tegen een laag tarief belast worden: in dat geval mag (en zal) Nederland geen vrijstelling meer verlenen maar een belastingkrediet, waardoor alleen de (eventueel) in België betaalde belasting afgetrokken mag worden van de Nederlandse belasting over hetzelfde inkomen. Omgekeerd zal België niet langer vrijstelling moeten verlenen voor inkomsten uit Nederland die aldaar niet daadwerkelijk werden belast.

In het memo van AKD worden alle bovenstaande wijzigingen uitvoerig toegelicht en beschreven wat de impact voor u kan zijn. Mocht u nog vragen hebben, gaan we graag met u in gesprek om de impact voor u vast te stellen.

Lees alle wijzigingen hier.

Afgelopen zomer hebben België en Nederland een nieuw belastingverdrag gesloten. Dit zal naar verwachting per 1 januari 2025 in werking treden. Het vorige belastingverdrag dateerde al van 2001 en het was dus tijd voor een update.

Het nieuwe belastingverdrag heeft ook allerlei internationale ontwikkelingen meegenomen, zoals de behandeling van zogenaamde hybride entiteiten, dit zijn entiteiten die in de ene verdragsstaat als een entiteit worden belast (meestal als vennootschap) en in de andere verdragsstaat als fiscaal transparant aangemerkt worden, maar ook zijn er extra maatregelen genomen om dubbele niet-belasting tegen te gaan. Ander belangrijk element is het feit dat dynamische verdragsinterpretatie wordt geïmplementeerd. Dit is misschien wat technisch, maar dit betekent dat als de internationale context verandert, dit impact heeft op de uitlegging van het belastingverdrag. Dit wil concreet zeggen dat wanneer de OECD haar commentaar op het zgn. Modelverdrag aanpast na de sluiting van het nieuwe Belgisch-Nederlandse verdrag, die wijzigingen mee in rekening genomen moeten worden bij de interpretatie van het nieuwe verdrag tussen België en Nederland.

Wijzigingen voor ondernemingen

Ook voor ondernemingen zijn er de nodige specifieke wijzigingen.  De belastingheffing voor vaste inrichtingen wijzigt, waardoor sneller een vaste inrichting zal worden erkend: het opknippen van functies en contracten zal niet langer kunnen voorkomen dat een vaste inrichting ontstaat in de andere verdragsstaat. Inkomsten behaald door stille vennoten uit hun winstaandeel, zullen voortaan in het woonland moeten worden vrijgesteld. Ook is er een aanscherping ingeval van winstcorrecties in een van de verdragstaten. De regels zijn aangepast, waardoor een opwaartse winstcorrectie in één van de verdragsstaten niet altijd zal leiden tot een compenserende neerwaartse winstcorrectie in de andere verdragsstaat. De bronbelastingtarieven op grensoverschrijdende betalingen van rente en dividenden wijzigen (niet over de hele lijn maar in bepaalde omstandigheden).

Wijzigingen voor werken over de grens

Ook voor het werken over de grens heeft het nieuwe verdrag de nodige wijzigingen in petto. De beloningen van bestuurders/directeuren zullen niet langer integraal en exclusief belastbaar zijn in de verdragsluitende staat waar de vennootschap gevestigd is, waardoor ook de woonstaat in sommige gevallen heffingsbevoegd wordt. De bijzondere regelingen voor hoogleraren, sporters en artiesten verdwijnen. De zgn. compensatieregeling voor grensarbeiders is aangepast.  Ook voor de Nederlandse directeur-grootaandeelhouder (DGA) die in België woont, wijzigt een aantal zaken, waaronder de introductie van een zgn. exitheffing voor dividenden en vermogenswinsten.

Wijzigingen voor particulieren

Er zijn ook wijzigingen die voor particulieren van belang kunnen zijn.  Het nieuwe verdrag ziet niet langer op vermogensbelastingen. Voor België betekent dit de zgn. Effectenrekeningentaks niet meer onder het verdrag valt en dat een inwoner van Nederland met een effectenrekening in België zich niet meer op het verdrag kan beroepen om aan deze heffing te ontsnappen. Als laatste zal Nederland niet meer verplicht zijn om vrijstelling van belasting te verlenen wanneer een Nederlands inwoner inkomsten uit België verkrijgt die onder het verdrag door België belast mogen worden maar aldaar niet of tegen een laag tarief belast worden: in dat geval mag (en zal) Nederland geen vrijstelling meer verlenen maar een belastingkrediet, waardoor alleen de (eventueel) in België betaalde belasting afgetrokken mag worden van de Nederlandse belasting over hetzelfde inkomen. Omgekeerd zal België niet langer vrijstelling moeten verlenen voor inkomsten uit Nederland die aldaar niet daadwerkelijk werden belast.

In het memo van AKD worden alle bovenstaande wijzigingen uitvoerig toegelicht en beschreven wat de impact voor u kan zijn. Mocht u nog vragen hebben, gaan we graag met u in gesprek om de impact voor u vast te stellen.

Lees alle wijzigingen hier.

Gerelateerde expertises