Nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen voor 2022-2023

2 december 2021 | Blog

Met het nieuwe jaar in aantocht, en het verstrijken van twee jaar sinds de laatste wijziging in de drempelwaarden, heeft de Europese Commissie weer nieuwe drempelwaarden bekendgemaakt op 11 november jl. voor 2022 en 2023.

Opdrachten met een geraamde waarde boven deze drempelwaarden dienen Europees te worden aanbesteed volgens de toepasselijke regels. De nieuwe drempelwaarden gaan in op 1 januari 2022 en zullen gelden tot 31 december 2023, en wijzigen de huidige drempelwaarden voor Richtlijn 2014/24/EU (overheidsopdrachten), Richtlijn 2014/23/EU (concessies), Richtlijn 2014/25/EU (speciale sector-opdrachten) en Richtlijn 2009/81/EG (Defensie). De wijzigingen zullen geen invloed hebben op aanbestedingsprocedures gestart vóór 1 januari 2022.

 

De tweejaarlijkse vaststelling door de Commissie geschiedt aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De wijzigingen in de drempelwaarden zijn als volgt:

Wat opvalt is dat de nieuwe drempelwaarden slechts een geringe bijstelling naar boven ten opzichte van de oude drempelwaarden zijn. Ondanks twee roerige jaren waarin de COVID-19 pandemie wereldwijd de dagelijkse realiteit binnendrong, met de nodige economische gevolgen van dien, zijn de drempelwaarden voor aanbestedingen dus stabiel gebleven.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven