'Norm uit Berghuizer Papierfabriek leent zich niet voor toepassing bij schending van governance codes'

2 februari 2021 | Publicatie

​Maartje de Jong heeft een artikel geschreven voor het boek Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2019-2020. De bijdrage heeft de titel ‘Norm uit Berghuizer Papierfabriek leent zich niet voor toepassing bij schending van governance codes’ en hierin bepleit ze dat schending van governance codes door een bestuurder in beginsel niet zou moeten leiden tot interne aansprakelijkheid. 

Lees het artikel hier

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven