Pensioenverdeling bij scheiding

21 maart 2022 | Publicatie
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 - drie regimes voor pensioendeling na scheiding naast elkaar 

Met ingang van 1 juli 2022 treedt, indien de planning wordt gehaald, de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (de WPS-2022) in werking. Deze wet moet de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ( de WVPS) vervangen en leidt tot aanpassing van de regeling voor afsplitsing van bijzonder partnerpensioen bij het eindigen van een relatie.

De invoering van deze wet betekent dat de praktijk nog decennia lang met drie regimes voor pensioendeling zal moeten werken:

• Pensioenverrekening volgens het arrest Boon/van Loon voor scheidingen tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 (dit regime voor pensioendeling blijft actueel omdat verjaring van vorderingen tot pensioenverrekening zelden wordt aangenomen, zodat “vergeten” pensioenverrekening in beginsel onbeperkt in de tijd kan worden gevorderd);
• Pensioenverevening volgens de WVPS voor scheidingen tussen 1 mei 1995 en 1 juli 2022 (dit regiem blijft om vergelijkbare redenen als voor pensioenverrekening nog lang actueel);
• Pensioenverdeling volgens de WPS-2022 voor scheidingen op of na 1 juli 2022.

Wat pensioenverrekening, pensioenverevening en pensioenverdeling en daarnaast het afsplitsen van bijzonder partnerpensioen inhouden blijkt uit dit artikel. Daaruit blijkt ook wanneer sprake is van “scheiding” voor pensioendeling respectievelijk afsplitsing van bijzonder partnerpensioen en voor welke relatievormen welke regeling geldt.

Ook werkgevers zullen in veel gevallen moeten inspelen op de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Dat geldt met name voor werkgevers die pensioenovereenkomsten bij een verzekeraar of PPI hebben ondergebracht, of bij een andere pensioeninstelling zonder dat sprake is van dynamische incorporatie van het door die pensioeninstelling uitgevoerde pensioenreglement in de arbeidsvoorwaarden. Zij zullen hun pensioenovereenkomsten (in samenspraak met de pensioeninstelling die hun pensioenregeling uitvoert) in de regel moeten aanpassen omdat daarin veelal “overschrijfbepalingen” voorkomen gericht op de gevolgen van scheiding.

In het artikel wordt ook het verband tussen de regels voor alimentatie en pensioendeling gelegd en het effect voor de persoonlijke financiële planning van verdelingsplichtigen versus verdelingsgerechtigden (vaak ook: alimentatieplichtigen versus alimentatiegerechtigden). Dat aspect is voor werkgevers wellicht in de praktijk minder van belang, maar het geeft wel inzicht in de grote financiële impact van een scheiding. Die kan ook (tijdelijk) gevolgen hebben voor het functioneren van werknemers.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven