Pensioenvragen in de praktijk: deel I

 19 september 2023 | Blog

In deze serie van blogs beantwoordt Heleen Franco, pensioenrechtspecialist bij AKD, pensioenrechtelijke vragen die zij in de praktijk regelmatig tegenkomt.

Mijn werknemer is niet onderworpen aan Belgische sociale zekerheid: wat te doen met het aanvullend pensioen?

In multinationale ondernemingen gebeurt het regelmatig dat werknemers tewerkgesteld zijn bij een Belgische werkgever, maar onderworpen zijn aan een buitenlands sociale zekerheidsstelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie van een Nederlandse manager (woonachtig in Nederland) die verantwoordelijk is voor de regio’s Nederland en België. Wanneer deze manager enkel een Belgische arbeidsovereenkomst heeft afgesloten met een Belgische werkgever, maar  twee dagen per week in Nederland werkt, zal het Belgisch arbeidsrecht van toepassing zijn (land van gewoonlijke tewerkstelling). Tegelijkertijd zal de werknemer wel onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel vallen, omdat hij in Nederland woont en daar minstens 25% van zijn arbeidstijd doorbrengt.

In dat geval rijst de vraagt wat er gebeurt met een aantal voordelen die werknemers krijgen in België, waaronder het aanvullend pensioen. Moet de Nederlandse manager worden aangesloten bij het aanvullend pensioenplan bij zijn Belgische werkgever, terwijl hij onderworpen is aan Nederlandse sociale zekerheid?

Aansluiten bij Belgisch pensioenplan? Check het toepassingsgebied

Om te bepalen of een werknemer die onderworpen is aan een buitenlands sociale zekerheidsstelsel moet aangesloten worden bij een Belgisch aanvullend pensioenplan, moet gekeken worden naar het toepassingsgebied van het aanvullend pensioenplan. Sommige aanvullende pensioenplannen bepalen dat alle werknemers van de Belgische werkgever moeten worden aangesloten. In dat geval is het simpel: de Nederlandse manager moet worden aangesloten bij het Belgisch aanvullend pensioenplan.

In de praktijk stellen wij vast dat aanvullende pensioenplannen dikwijls bepalen dat enkel werknemers onderworpen aan Belgische sociale zekerheid mogen worden aangesloten bij het Belgisch aanvullend pensioenplan. Je zou je de vraag kunnen stellen of een dergelijke uitsluiting van werknemers die niet onder Belgische sociale zekerheid wel geoorloofd is, dan wel een discriminatie uitmaakt. Los van deze discussie, stellen wij vast dat verzekeringsmaatschappijen dit onderscheid vaak maken en werknemers die onder een buitenlands sociale zekerheidsstelsel vallen uitsluiten.

Welke alternatieven heeft de werkgever?

De vraag stelt zich dan welke alternatieven een werkgever kan aanbieden aan zijn werknemer die niet kan worden aangesloten bij het Belgisch aanvullend pensioenplan, zoals de Nederlandse manager.

In de praktijk wordt dit meestal opgelost door de werknemer een premie te geven waarvan het bedrag overeenkomt met de werkgeversbijdragen die de werkgever nomaliter in het aanvullend pensioenplan zou storten (“pension allowance”). Dergelijke premie zou een werknemer bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een eigen aanvullende pensioenregeling te sluiten (bv. pensioensparen). Een werknemer zou de premie, indien mogelijk, ook kunnen gebruiken om een buitenlandse pensioenregeling ten persoonlijk titel voort te zetten (bv. bij een Nederlands pensioenfonds). Het nadeel is wel dat deze premie volledig onderworpen zal zijn aan normale belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

De Belgische werkgever zou ook kunnen bekijken of zij een aanvullend pensioenplan kan afsluiten in het land van het toepasselijk sociale zekerheidsstelsel (in dit geval: Nederland). Dit plan zal echter moeten voldoen aan de voorschriften van het Belgisch arbeidsrecht dat de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer beheert (in het bijzonder, de Belgische Wet op de Aanvullende Pensioenen). Hoewel in principe mogelijk, zal het in de praktijk vrij moeilijk zijn om een buitenlandse pensioenuitvoerder te vinden die de Belgische wetgeving op vlak van aanvullende pensioenen zal willen toepassen.

Vaak zullen dergelijke grensoverschrijdende situaties dus om tailor made-oplossingen vragen.

Bij AKD hebben wij ruime ervaring in het bijstaan van cliënten met pensioenrechtelijke kwesties, inclusief in grensoverschrijdende situaties. Neem bij vragen gerust contact op met ons.

In deze serie van blogs beantwoordt Heleen Franco, pensioenrechtspecialist bij AKD, pensioenrechtelijke vragen die zij in de praktijk regelmatig tegenkomt.

Mijn werknemer is niet onderworpen aan Belgische sociale zekerheid: wat te doen met het aanvullend pensioen?

In multinationale ondernemingen gebeurt het regelmatig dat werknemers tewerkgesteld zijn bij een Belgische werkgever, maar onderworpen zijn aan een buitenlands sociale zekerheidsstelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie van een Nederlandse manager (woonachtig in Nederland) die verantwoordelijk is voor de regio’s Nederland en België. Wanneer deze manager enkel een Belgische arbeidsovereenkomst heeft afgesloten met een Belgische werkgever, maar  twee dagen per week in Nederland werkt, zal het Belgisch arbeidsrecht van toepassing zijn (land van gewoonlijke tewerkstelling). Tegelijkertijd zal de werknemer wel onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel vallen, omdat hij in Nederland woont en daar minstens 25% van zijn arbeidstijd doorbrengt.

In dat geval rijst de vraagt wat er gebeurt met een aantal voordelen die werknemers krijgen in België, waaronder het aanvullend pensioen. Moet de Nederlandse manager worden aangesloten bij het aanvullend pensioenplan bij zijn Belgische werkgever, terwijl hij onderworpen is aan Nederlandse sociale zekerheid?

Aansluiten bij Belgisch pensioenplan? Check het toepassingsgebied

Om te bepalen of een werknemer die onderworpen is aan een buitenlands sociale zekerheidsstelsel moet aangesloten worden bij een Belgisch aanvullend pensioenplan, moet gekeken worden naar het toepassingsgebied van het aanvullend pensioenplan. Sommige aanvullende pensioenplannen bepalen dat alle werknemers van de Belgische werkgever moeten worden aangesloten. In dat geval is het simpel: de Nederlandse manager moet worden aangesloten bij het Belgisch aanvullend pensioenplan.

In de praktijk stellen wij vast dat aanvullende pensioenplannen dikwijls bepalen dat enkel werknemers onderworpen aan Belgische sociale zekerheid mogen worden aangesloten bij het Belgisch aanvullend pensioenplan. Je zou je de vraag kunnen stellen of een dergelijke uitsluiting van werknemers die niet onder Belgische sociale zekerheid wel geoorloofd is, dan wel een discriminatie uitmaakt. Los van deze discussie, stellen wij vast dat verzekeringsmaatschappijen dit onderscheid vaak maken en werknemers die onder een buitenlands sociale zekerheidsstelsel vallen uitsluiten.

Welke alternatieven heeft de werkgever?

De vraag stelt zich dan welke alternatieven een werkgever kan aanbieden aan zijn werknemer die niet kan worden aangesloten bij het Belgisch aanvullend pensioenplan, zoals de Nederlandse manager.

In de praktijk wordt dit meestal opgelost door de werknemer een premie te geven waarvan het bedrag overeenkomt met de werkgeversbijdragen die de werkgever nomaliter in het aanvullend pensioenplan zou storten (“pension allowance”). Dergelijke premie zou een werknemer bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een eigen aanvullende pensioenregeling te sluiten (bv. pensioensparen). Een werknemer zou de premie, indien mogelijk, ook kunnen gebruiken om een buitenlandse pensioenregeling ten persoonlijk titel voort te zetten (bv. bij een Nederlands pensioenfonds). Het nadeel is wel dat deze premie volledig onderworpen zal zijn aan normale belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

De Belgische werkgever zou ook kunnen bekijken of zij een aanvullend pensioenplan kan afsluiten in het land van het toepasselijk sociale zekerheidsstelsel (in dit geval: Nederland). Dit plan zal echter moeten voldoen aan de voorschriften van het Belgisch arbeidsrecht dat de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer beheert (in het bijzonder, de Belgische Wet op de Aanvullende Pensioenen). Hoewel in principe mogelijk, zal het in de praktijk vrij moeilijk zijn om een buitenlandse pensioenuitvoerder te vinden die de Belgische wetgeving op vlak van aanvullende pensioenen zal willen toepassen.

Vaak zullen dergelijke grensoverschrijdende situaties dus om tailor made-oplossingen vragen.

Bij AKD hebben wij ruime ervaring in het bijstaan van cliënten met pensioenrechtelijke kwesties, inclusief in grensoverschrijdende situaties. Neem bij vragen gerust contact op met ons.