Podcast: de balans tussen flexibiliteit en business as usual in het aanbestedingsrecht

1 mei 2020 | Nieuws

"Laten we vooral een blik houden op de hoofdzaak - en die is een looptijd waarin we weer gewoon kunnen functioneren"

Deze podcast wordt gehost door Pieter Kuypers. Pieter is gespecialiseerd in Europees recht en richt zich binnen dit rechtsgebied op aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht. Hij bespreekt de balans tussen flexibiliteit en business as usual in het aanbestedingsrecht tijdens én na de coronacrisis.

In deze podcast kijkt Pieter naar twee onderwerpen: in het algemeen - hoe moeten je nu verder als aan te besteden dienst, en wat moet je doen als ondernemer? Ten tweede kijkt Pieter wat meer in detail naar een aantal fasen in een aanbestedingsprocedure.

Business as usual
Pieter licht toe dat het eerste algemene uitgangspunt moet zijn dat we door moeten gaan waar het kan: business as usual, bevries niet. Waar uitzonderingen zijn gaan we kijken hoe we dat oplossen.

Flexibiliteit en creativiteit
Het tweede algemene uitgangspunt is: wees flexibel en creatief. Een eenvoudig voorbeeld: laat presentaties gewoon doorgaan, ook al geldt er bijvoorbeeld voor een van de betrokken partijen een reisverbod. Doe het digitaal of houd je aan de anderhalve meter afstand-maatregel. Er zijn veel mogelijkheden om er een mouw aan te passen Het aanpassen van dergelijke mouwen is volgens Pieter dan ook geen reden om de aanbestedingsopdracht over te moeten doen. Zoek de creativiteit en zoek de mogelijkheden – denk ditigtaal.

Kijk verder dan naar het nu
Ten derde: hoe moet het nu verder? Wat voor clausules moeten we toepassen? Hoe zit het met de clausules omtrent onvoorziene omstandigheden? Terechte en belangrijke vragen. Maar de horizon ligt verder. Bij de meeste contracten gaat het om werken die moeten worden uitgevoerd in de komende jaren, of gaat het om langlopende service-overeenkomsten met een looptijd tussen de 3 en de 5 jaar. Het heeft daarom geen zin om op dit moment alleen maar te kijken naar de periode waar we nu in zitten en die nog ongetwijfeld even zal duren. "Laten we vooral een blik houden op de hoofdzaak en de hoofdzaak is een looptijd waarin we weer gewoon kunnen functioneren", aldus Pieter.

Wilt u meer weten en horen wat de fasen in een aanbestedingsprocedure zijn en waar u per fase op moet letten in deze tijden? Luister hier naar de volledige podcast van Pieter.

Beluister hier de overige Podcasts van AKD. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven