Raad van State adviseert over toevoeging designerdrugs lijst IA Opiumwet

22 juni 2022 | Blog

De regering wil de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen (zogenoemde ‘designerdrugs’) tegengaan. Het gaat om stofgroepen waarvan de chemische structuur is afgeleid van middelen die al vermeld staan op lijst I van de Opiumwet. Hiervoor wil de regering een nieuwe lijst aan de Opiumwet toevoegen: lijst IA. Burgemeesters kunnen bestuursdwang toepassen bij het aantreffen van een handelshoeveelheid van deze stoffen (artikel 13b Opiumwet).

Waarom designerdrugs tegengaan met lijst IA?

De stoffen of bestanddelen van de middelen uit lijst I en II Opiumwet worden nu vaak op een bepaalde manier verwerkt waardoor dit net niet strafbaar is. Daardoor wordt volgens de regering de doelstellingen van de Opiumwet omzeild. Om dit tegen te gaan is er een wetsvoorstel in procedure gebracht om een derde lijst (lijst IA) aan de Opiumwet toevoegen (naast lijst I voor harddrugs en lijst II voor softdrugs).

De regering introduceert de nieuwe lijst omdat het toevoegen van een drug aan lijst I en II veel tijd vergt. Hiervoor moet namelijk worden aangetoond dat het middel het bewustzijn beïnvloedt en dit kan leiden tot schade aan de gezondheid en voor de samenleving. Daar staat een drugsmarkt tegenover die in een rap tempo nieuwe drugs ontwikkelt. De regering wijst op een ‘uitputtingsslag’ tussen drugsmarkt en autoriteiten.

Advies Raad van state

Deze week verscheen het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel. De Raad van State begrijpt de wens van de regering voor de nieuwe lijst. Tegelijkertijd vindt zij de wijziging ingrijpend. Om dit te rechtvaardigen moet het effect van de maatregel aantoonbar zijn. De Raad van State adviseert om dit te doen met een duidelijke omschrijving en met voorlichting aan het publiek. Ook heeft de Raad van State aanbevolen om nader te motiveren waarom in dit geval bescherming van de openbare orde door middel van het voorgestelde verbod noodzakelijk is. De regering stelt namelijk met het wetsvoorstel georganiseerde misdaad tegen te willen gaan, maar dat niet aantoonbaar is dat de introductie van lijst IA daaraan gaat bijdragen. Tot slot vraagt de Raad van State aandacht voor een motivering van het voorstel in het licht van het EU-recht.

Hoe nu verder?

De Raad van State heeft geadviseerd het voorstel en de toelichting op deze punten aan te passen. Indien de minister door wenst te gaan met het wetsvoorstel, moet zij laten weten of zij het advies in acht neemt en hoe zij het advies in het wetsvoorstel verwerkt. Mogelijk zal zij het wetsvoorstel en de toelichting naar aanleiding van het advies van de Raad van State nog op enkele punten aanpassen. Vervolgens kan het wetsvoorstel worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Indien de wijzigingen ingrijpend zijn, dan kan de minister overwegen om opnieuw advies in te winnen bij de Raad van State. Nog niet bekend is wanneer de wetswijziging in werking treedt. We houden dat natuurlijk voor je in de gaten en brengen je daarvan op de hoogte.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven