Roderick Chalmers gepromoveerd op honderd jaar oude Handelsnaamwet: voorstel voor aanpassingen

19 november 2020 | Nieuws

"De wet stamt uit een tijdperk waar de lokale melkboer nog aan de deur kwam, maar lijkt niet meer aan te sluiten bij de nieuwe digitale realiteit. In mijn proefschrift doe ik daarom een voorstel voor aanpassing van de wet"

Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht is op 20 november jl. gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een bijna honderd jaar oude wet: de Handelsnaamwet. De wet is bedoeld om ondernemingen van elkaar te kunnen onderscheiden en om verwarring over namen te voorkomen. Lang functioneerde de wet prima, maar onder meer de opkomst van het internet maakt dat de wet niet meer van deze tijd is.

Melkboer aan de deur
Roderick: “De wet stamt uit een tijdperk waar de lokale melkboer nog aan de deur kwam, maar lijkt niet meer aan te sluiten bij de nieuwe (digitale) realiteit. In mijn proefschrift doe ik daarom een voorstel voor aanpassing van de wet”.

Verschil in interpretatie van de wet
De promovendus vervolgt: “Ik verwonder me al een tijd over deze wet. De laatste noemenswaardige studie over het handelsnaamrecht stamt uit 1990, nog voor de opkomst van het internet dus. In de afgelopen jaren las ik meer dan 1.000 uitspraken over handelsnamen en zag ik dat rechters heel verschillend met die veranderende maatschappij omgaan. Sommige rechters nemen de wet nog altijd vrij letterlijk en houden vast aan klassieke uitgangspunten, terwijl anderen de wet juist interpreteren naar de tijdgeest. Hierdoor ontstaat een soort loterij. Je kan je afvragen of de wet niet beter kan worden herzien”, aldus de AKD-partner.

Online promotie
De promotie vond in verband met de geldende coronaregels in klein gezelschap plaats in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en is terug te kijken via deze link.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven