Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

17 maart 2020 | Blog

De uitbraak van het coronavirus de afgelopen weken heeft geleid tot een groot beroep op de regeling werktijdverkorting.

Dinsdagavond 17 maart is aangekondigd dat de huidige regeling werktijdverkorting per direct wordt vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Redenen daarvoor zijn dat de uitbraak van het coronavirus de afgelopen weken heeft geleid tot een groot beroep op de regeling werktijdverkorting, de regeling werktijdverkorting niet passend blijkt gegeven de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak en het kabinet meer werkgevers financieel tegemoet wil komen.

Ingetrokken
De regeling werktijdverkorting is ingetrokken en kan niet meer worden aangevraagd. Indien werkverkorting al is toegekend dan blijft die toegekende werkverkorting van kracht. Indien verlenging van de werktijdverkorting noodzakelijk is, dan dient gebruik te worden gemaakt van de NOW.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht van tenminste 20% kan bij het UWV voor een periode van drie (3) maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies (100% omzetverlies, tegemoetkoming 90% van de loonsom, 50% omzetverlies, tegemoetkoming 45% van de loonsom, 25% omzetverlies, tegemoetkoming 22,5% van de loonsom).

Voorwaarden
De tegemoetkomingsperiode van drie (3) maanden kan eventueel worden verlengd met een periode van nogmaals drie (3) maanden. Op basis van de huidige informatie is het mogelijk dat de voorwaarden voor de verlenging anders zijn dan de voorwaarden die van toepassing waren op de initieel toegekende tegemoetkoming.

Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming, achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Hierdoor kunnen bedrijven hun werknemers, ook de werknemers met een flexibel contract zoals bijvoorbeeld oproepkrachten, blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de tegemoetkomingsperiode. Onder nader te bepalen voorwaarden is een accountantsverklaring vereist.

Tegemoetkoming in loonkosten voor flexcontracten
Belangrijk verschil met de huidige regeling werktijdverkorting is dat de NOW ook ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten voor flexcontracten, dat is in de regeling werktijdverkorting niet het geval. De tegemoetkoming op basis van de NOW gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten van de werknemers en het loon van werknemers wordt volledig doorbetaald. Tot slot is geen voorwaarde van de NOW dat de betrokken werknemers stoppen met werken of thuisblijven.

De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld, dat is nu nog niet het geval. Het is per direct niet meer mogelijk om bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe aanvragen in te dienen voor de regeling werktijdverkorting. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de NOW. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming op basis van de NOW aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Zodra er meer details bekend zijn zullen wij die met u delen.
Voor vragen, neem contact op met Marielle van Winden, of ga naar de website van de AKD Corona Taskforce.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven