Uitleg gemeentelijke inspanningsverplichting inzake tijdig beslissen op aanvragen

3 juni 2021 | Publicatie

Wanneer een aanvraag om een vergunning wordt ingediend, dan moet het bestuursorgaan daarop tijdig beslissen. Omdat het tijdig verkrijgen van (omgevings-)vergunningen essentieel kan zijn voor een project, zal een ontwikkelaar dit zo veel mogelijk willen borgen. Dit kan door het opnemen van een bepaling in een overeenkomst met het bevoegd gezag (doorgaans het college van burgemeester en wethouders). Omdat de gemeente hoogstwaarschijnlijk geen resultaatsverplichting op zich zal willen nemen met betrekking tot het nemen van besluiten, zal de verplichting voor de gemeente veelal in de vorm van een inspanningsverplichting worden gegoten. Maar wat is de waarde van zo’n bepaling wanneer alsnog niet tijdig wordt beslist op de aanvraag? Deze vraag staat centraal in de onderhavige uitspraak van de Hoge Raad.

Lees hier de hele publicatie. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven