Verkrijgende vennootschappen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de door een mededingingsregeling veroorzaakte schade

21 november 2019 | Publicatie

Hof van Justitie van de Europese Unie 14-03-2019, ECLI:EU:C:2019:204, (Skanska Industrial Solutions Oy). Het Hof van Justitie van de Europese Unie overweegt in antwoord op prejudiciële vragen van de hoogste Finse rechter in burgerlijke en strafzaken dat artikel 101 VWEU in een situatie waarin alle aandelen in de vennootschappen die hebben deelgenomen aan een door dat artikel verboden mededingingsregeling, verkregen zijn door andere vennootschappen die de eerstgenoemde vennootschappen hebben ontbonden en hun commerciële activiteiten hebben voortgezet, aldus moet worden uitgelegd dat de verkrijgende vennootschappen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de door die mededingingsregeling veroorzaakte schade.

Klik hier voor de gehele publicatie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven