Onze brochure 'Selectieve Distributie'

17 augustus 2021 | Publicatie

Het kartelverbod (artikel 6 van de Mededingingswet en artikel 101 EU-Werkingsverdrag) brengt met zich mee dat afnemers van producten in beginsel zelf moeten kunnen bepalen wie hun klanten zijn en in welk gebied zij de producten verkopen. Afnemers mogen in beginsel dan ook zelf bepalen of zij producten van leveranciers (door)verkopen aan bepaalde prijsvechters of via bepaalde marktplaatsen, zoals een Amazon, bol.com of eBay. Dit kan echter als schadelijk voor het merk van de producent worden ervaren. Op grond van het kartelverbod mag een producent/leverancier ook niet de wederverkoopprijs van zijn afnemer vaststellen. In beginsel is de afnemer vrij om de producten van leveranciers tegen scherpe prijzen te verkopen.

Uitzonderingen op het (kartel)verbod
Er bestaan uitzonderingen op het verbod om als producent/leverancier direct of indirect de verkoop door een afnemer of zijn klanten te beperken. Ter bescherming van het betreffende merk en brand image, zouden producenten/leveranciers onder voorwaarden een zogenoemd selectief distributiestelsel kunnen hanteren.

Onze brochure 'Selectieve distributie'
In deze brochure wordt nader uiteengezet onder welke voorwaarden een systeem van selectieve distributie is toegestaan en welke voordelen een dergelijk systeem met zich mee kan brengen voor producenten en distributeurs.

Hebt u vragen? Neem contact op met Ineke van den Broek of Joost Houdijk

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven