België - UBO-register: verplichting om documenten te verschaffen die aantonen dat de informatie over een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is

 16 maart 2021 | Nieuws

Noteer dat tegen 30 april 2021 mogelijk bijkomende documenten in het UBO-register dienen te worden neergelegd.

Sinds 11 oktober 2020 zijn vertegenwoordigers van Belgische vennootschappen, VZW’s en stichtingen verplicht om elk document te verschaffen dat aantoont dat de informatie die in het UBO-register is opgenomen over de uiteindelijke begunstigden “adequaat, nauwkeurig en actueel” is (zie art. 3 par. 1, 16° en par. 2, 13° van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 toegevoegd door het koninklijk besluit van 23 september 2020). Die verplichting geldt bovenop de verplichting om de uiteindelijke begunstigden te registeren in het UBO-register. Rechtspersonen die hun uiteindelijke begunstigden registreerden vòòr 11 oktober 2020 moeten alle relevante stavingsdocumenten ten laatste op 30 april 2021 neerleggen.

Vertegenwoordigers van Belgische vennootschappen, VZW’s en stichtingen dienen te bepalen welke eventuele relevante documenten zij dienen neer te leggen in het UBO-register. Die documenten kunnen bijvoorbeeld zijn: een uittreksel uit het aandelenregister, een aandeelhoudersovereenkomst, statuten, notulen van de algemene vergadering, een notariële akte of eender welk ander document (gelegaliseerd als afkomstig van een derde land). Die documenten moeten toestaan aan te tonen dat de verstrekte informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. De commentaren vanwege het UBO-register zelf specificeren niet of benoemingen van bestuurders en vertegenwoordigers van vennootschappen en VZW’s in dewelke niemand meer dan 25% van de stemmen bezit of controleert, neergelegd dienen te worden in het UBO-register indien die benoemingen reeds naar behoren zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Aangezien die benoemingen reeds publiek bekend zijn dankzij hun publicatie in het Belgisch Staatsblad en in de Kruispuntbank der Ondernemingen, lijkt het erop dat die benoemingen niet in het UBO-register dienen te worden opgeladen.

De stavingsdocumenten dienen te worden neergelegd in het UBO-register door die documenten online op te laden via het MyMinfin platform.

Die documenten zullen enkel toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten, en dus niet voor onderworpen entiteiten of leden van het grote publiek. Tot de “onderworpen entiteiten” behoren onder meer de Belgische Nationale Bank, financiële instellingen, verzekeringsondernemingen, notarissen, accountants en advocaten in het kader van de uitvoering van hun waakzaamheidsplichten ten aanzien van cliënten, en burgers (art. 8 par. 1 tweede lid, 9 par. 1 en 10 par. 1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018).

Bij vragen kunt u de volgende personen contacteren:

Noteer dat tegen 30 april 2021 mogelijk bijkomende documenten in het UBO-register dienen te worden neergelegd.

Sinds 11 oktober 2020 zijn vertegenwoordigers van Belgische vennootschappen, VZW’s en stichtingen verplicht om elk document te verschaffen dat aantoont dat de informatie die in het UBO-register is opgenomen over de uiteindelijke begunstigden “adequaat, nauwkeurig en actueel” is (zie art. 3 par. 1, 16° en par. 2, 13° van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 toegevoegd door het koninklijk besluit van 23 september 2020). Die verplichting geldt bovenop de verplichting om de uiteindelijke begunstigden te registeren in het UBO-register. Rechtspersonen die hun uiteindelijke begunstigden registreerden vòòr 11 oktober 2020 moeten alle relevante stavingsdocumenten ten laatste op 30 april 2021 neerleggen.

Vertegenwoordigers van Belgische vennootschappen, VZW’s en stichtingen dienen te bepalen welke eventuele relevante documenten zij dienen neer te leggen in het UBO-register. Die documenten kunnen bijvoorbeeld zijn: een uittreksel uit het aandelenregister, een aandeelhoudersovereenkomst, statuten, notulen van de algemene vergadering, een notariële akte of eender welk ander document (gelegaliseerd als afkomstig van een derde land). Die documenten moeten toestaan aan te tonen dat de verstrekte informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. De commentaren vanwege het UBO-register zelf specificeren niet of benoemingen van bestuurders en vertegenwoordigers van vennootschappen en VZW’s in dewelke niemand meer dan 25% van de stemmen bezit of controleert, neergelegd dienen te worden in het UBO-register indien die benoemingen reeds naar behoren zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Aangezien die benoemingen reeds publiek bekend zijn dankzij hun publicatie in het Belgisch Staatsblad en in de Kruispuntbank der Ondernemingen, lijkt het erop dat die benoemingen niet in het UBO-register dienen te worden opgeladen.

De stavingsdocumenten dienen te worden neergelegd in het UBO-register door die documenten online op te laden via het MyMinfin platform.

Die documenten zullen enkel toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten, en dus niet voor onderworpen entiteiten of leden van het grote publiek. Tot de “onderworpen entiteiten” behoren onder meer de Belgische Nationale Bank, financiële instellingen, verzekeringsondernemingen, notarissen, accountants en advocaten in het kader van de uitvoering van hun waakzaamheidsplichten ten aanzien van cliënten, en burgers (art. 8 par. 1 tweede lid, 9 par. 1 en 10 par. 1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018).

Bij vragen kunt u de volgende personen contacteren: