Versoepeling niet-DAEB regime Woningwet laat op zich wachten

13 januari 2020 | Blog

De mogelijkheden voor corporaties om middenhuurwoningen te bouwen worden ruimer, dit wordtmet de Wet Maatregelen Middenhuur geregeld. Deze wet is helaas niet zoals verwacht per 1 januari 2020 in werking getreden. Het is deels uitgesteld.

Het uitstel volgt uit een besluit van de Minister. Dit betekent dat corporaties nog steeds voor alle nieuwe niet-DAEB activiteiten, zoals de realisatie van middenhuurwoningen, goedkeuring nodig hebben van de Autoriteit Woningcorporaties (tenzij er een uitzondering geldt). De goedkeuringsprocedure is nog niet vereenvoudigd.

Volgens het besluit hebben de Staten-Generaal nog niet de benodigde wijzigingen in het Btiv kunnen behandelen. Reden voor aanhouding kan liggen in de wens om de markttoets volledig af te schaffen.

We volgen dit wetgevingsproces op de voet. Het advies voor corporaties is nu om een nieuwe niet-DAEB investering waar mogelijk uit te stellen. Onze verwachting is dat de Woningwet op niet al te lange termijn alsnog wordt gewijzigd.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven