Voorgestelde wijziging vermogens- rendementsheffing, wat betekent het voor u?

10 september 2019 | Blog

​Al geruime tijd staat de depositorente historisch laag en krijgt u op een reguliere spaarrekening een beperkte rentevergoeding. Toch wordt voor de vermogensrendementsheffing in box 3 uitgegaan van een fictief rendement dat ruim boven de huidige spaarrente ligt. Vooral wanneer u veel spaargeld heeft, pakt het huidige systeem onrechtvaardig uit. Onder andere naar aanleiding van een aantal recente rechterlijke uitspraken, heeft de staatssecretaris van Financiën daarom op 6 september 2019 een voorstel gedaan tot wijziging van de vermogensrendementsheffing in box 3.

 Het voorstel is als volgt samen te vatten:

  • Er komt een drempel van € 30.846 (Als u een fiscaal partner heeft, geldt het dubbele). Bedraagt uw vermogen minder dan de drempel dan hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen. Indien uw vermogen meer bedraagt dan de drempel is over het volledige vermogen (inclusief de drempel) vermogensrendementsheffing verschuldigd.
  • Uit het voorstel volgt de bedoeling dat voor het bepalen van het fictieve rendement een onderscheid wordt gemaakt tussen uw spaarvermogen en de overige bezittingen op basis van de daadwerkelijke verdeling. Voor iedere categorie (spaarvermogen en (overige) beleggingen, denk aan een beleggingsrekening of een tweede huis) gaat een apart fictief rendement gelden. Voor 2020 betreft het fictief rendement voor spaargeld 0,09% en voor de overige beleggingen 5,33%.
  • Schulden verminderen niet langer uw bezittingen in box 3. Ook voor uw schulden gaat een fictief percentage gelden (3,03%) dat ten laste van het fictieve rendement wordt gebracht.
  • In plaats van een heffingsvrij vermogen komt er een heffingsvrij inkomen van € 400.
  • Het tarief in box 3 wordt 33%.

Het voorstel betekent dat als uw vermogen in zijn geheel bestaat uit spaargeld, bij een fictief rendement van 0,09% de eerste € 440.000 aan spaargeld niet belast wordt in box 3. Het fictieve rendementspercentage wordt jaarlijks voor iedere categorie vastgesteld. Let wel, wanneer de rente stijgt, wordt ook uw spaargeld dat buiten de box 3 heffing lager. Bijvoorbeeld wanneer het rendementspercentage voor spaargeld wordt vastgesteld op 1% (in plaats van 0,09%), is slechts de eerste € 40.000 niet belast met vermogensrendementsheffing.

De voorgestelde wijziging pakt bij de huidige lage rentestand positief uit voor spaarders. Maar als u een meer gevarieerde vermogensmix bezit, betekent dat het voorstel eerder leiden tot een verhoging van de verschuldigde vermogensrendementsheffing, zoals onderstaand voorbeeld laat zien.

Voorbeeld
U heeft een vermogen van € 150.000. Dit vermogen bestaat voor € 30.000 uit spaargeld en voor € 120.000 uit (overige) beleggingen. U heeft geen schulden.

Box 3 nu   Box 3 straks  

Vermogen (bezittingen minus schulden). Voor zover het vermogen meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen € 36.846 belast in box 3

€ 150.000

-/- 36.846

 

Belast in box 3
€ 113.154

Bezittingen meer dan de drempel van € 30.486, over het volledige vermogen box 3-heffing

€ 150.000

 

 

Belast in box 3
€ 150.000

Forfaitairrendement:

 

Forfaitairrendement:

 

€ 0 - € 72.797  1,8%

€ 1.310

Spaargeld 0,09%

€ 27

€ 72.797 - € 1.005.572  4,22%

€ 1.703

Beleggingen 5,33%

€ 6.396

Meer dan € 1.005.572  5,33%

€ 0

Af: schulden 3,03%

€ 0

Belastbaar inkomen box 3

€ 3.013

Inkomen box 3 minus heffingvrij inkomen € 400

Belastbaar inkomen box 3

€ 6.423

-/- € 400

€ 6.023

Belasting box 3

(tarief 30%)

€ 903

Belasting box 3

(tarief 33%)

€ 1.987

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat bij een vermogensmix spaargeld/beleggingen van 20/80, er onder de voorgestelde vermogensrendementsheffing sprake is van een belastingverhoging van ruim 100%.

Het voorstel van de staatssecretaris van Financiën wordt nu uitgewerkt in een concreet wetsvoorstel. Het is de bedoeling om voor de zomer van 2020 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden. Het is de intentie van de wetgever om de gewijzigde vermogensrendementsheffing in box 3 in werking te laten treden per 1 januari 2022.

Uiteraard houden wij u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen over box 3 en andere belastingen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven