Vrijheid, blijheid bij gronduitgifte?

16 januari 2020 | Blog

Eind 2019 is een voor de praktijk van gebiedsontwikkeling belangrijk arrest gepubliceerd. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de voor de verdeling van schaarse publieke rechten geldende rechtsnorm dat aan potentiële gegadigden reële mededingingsruimte moet worden geboden, niet naar analogie van toepassing is bij gronduitgifte door overheden. 

Betekent dit vrijheid, blijkheid bij gronduitgifte? Onze Counsel Martijn Jongmans schreef er een blog over, dat in Cobouw is gepubliceerd. 

Lees hier de column van Martijn. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven