Webinar Zorg Update: de WTZa en de AWTZa

 13 december 2021 | Nieuws

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders en de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders in werking. Tegelijkertijd zullen ook het Uitvoeringsbesluit WTZa en de Regeling jaarverantwoording WMG in werking treden. Vrijwel alle zorgaanbieders zullen met deze nieuwe regelingen te maken krijgen. Weet u al wat de nieuwe regelingen voor uw organisatie betekenen?

Eerder dit jaar boden wij dit webinar ook aan en op donderdag 9 december besprak Klaas Meersma deze veranderingen en de gevolgen daarvan voor zorgaanbieders tijdens het webinar. Aan de orde komen in ieder geval:
• de meldplicht;
• de vergunningplicht;
• de gevolgen voor de governance van zorginstellingen;
• verschuivingen tussen de IGJ en de NZa;
• de uitbreiding van de jaarverantwoordingsplicht naar alle aanbieders;
• de wijzigingen in de Wkkgz.

U kunt het webinar hier terugkijken. Hebt u vragen naar aanleiding van het webinar neemt u dan contact op met Klaas Meersma.

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders en de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders in werking. Tegelijkertijd zullen ook het Uitvoeringsbesluit WTZa en de Regeling jaarverantwoording WMG in werking treden. Vrijwel alle zorgaanbieders zullen met deze nieuwe regelingen te maken krijgen. Weet u al wat de nieuwe regelingen voor uw organisatie betekenen?

Eerder dit jaar boden wij dit webinar ook aan en op donderdag 9 december besprak Klaas Meersma deze veranderingen en de gevolgen daarvan voor zorgaanbieders tijdens het webinar. Aan de orde komen in ieder geval:
• de meldplicht;
• de vergunningplicht;
• de gevolgen voor de governance van zorginstellingen;
• verschuivingen tussen de IGJ en de NZa;
• de uitbreiding van de jaarverantwoordingsplicht naar alle aanbieders;
• de wijzigingen in de Wkkgz.

U kunt het webinar hier terugkijken. Hebt u vragen naar aanleiding van het webinar neemt u dan contact op met Klaas Meersma.

Gerelateerde expertises