Webinar Zorg Update: de WTZa en de AWTZa

21 juli 2021 | Nieuws

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders en de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders in werking. Tegelijkertijd zullen ook het Uitvoeringsbesluit WTZa en de Regeling jaarverantwoording WMG in werking treden. Vrijwel alle zorgaanbieders zullen met deze nieuwe regelingen te maken krijgen. Weet u al wat de nieuwe regelingen voor uw organisatie betekenen?

Op 30 juni van 15.00 - 16.30 uur besprak Klaas Meersma tijdens dit webinar deze veranderingen en de gevolgen daarvan voor zorgaanbieders. Aan de orde komen in ieder geval:
• de meldplicht;
• de vergunningplicht;
• de gevolgen voor de governance van zorginstellingen;
• verschuivingen tussen de IGJ en de NZa;
• de uitbreiding van de jaarverantwoordingsplicht naar alle aanbieders;
• de wijzigingen in de Wkkgz.

Vooraf en gedurende de webinar zijn door deelnemers diverse vragen ingestuurd, een overzicht van de meest gestelde vragen en onze antwoorden daarop vindt u hier.

U kunt het webinar hier terugkijken. Hebt u vragen naar aanleiding van het webinar neemt u dan contact op met Klaas Meersma.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven