Webinar bluswatervoorzieningen in de openbare ruimte

4 november 2020 | Nieuws

De aanwezigheid van bluswatervoorzieningen in de openbare ruimte is nog steeds essentieel voor de brandweer om haar taak op een goede en veilige manier te kunnen uitvoeren. In de praktijk blijkt echter dat de aanwezigheid van bluswatervoorzieningen – mede door onduidelijkheden over verantwoordelijkheden (onderhoud, eigendom), in het verleden gemaakte afspraken en gebrek aan coördinatie tussen o.a. drinkwaterbedrijven, brandweer en gemeenten – onder druk staat. De consequenties kunnen vergaand zijn zoals verschillende recente incidenten hebben uitgewezen, waarbij de brandweer werd geconfronteerd met een gebrek aan bluswatervoorzieningen.

• Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor die voorzieningen?
• En is de verantwoordelijke partij ook eigenaar?
• Hoe borg ik in de praktijk een goede samenwerking tussen de verschillende stakeholders en hoe leg ik afspraken duurzaam vast?

Tijdens dit webinar op woensdag 4 november spraken Maarten Rempkens (directeur Terra Incognita Advies en Ingenieursdiensten), Menno Hendriks en Stefan van de Sande (beide advocaat bij AKD en gespecialiseerd op het gebied van infrastructuur in de openbare ruimte) met elkaar over deze problematiek en de verantwoordelijkheden op het gebied van bluswatervoorzieningen in de openbare ruimte.

Wat kunt u verwachten?
In max. 90 minuten krijgt u antwoord op bovenstaande vragen, handvatten om gezamelijk invulling te geven aan het formuleren van beleid dan wel het maken van duurzame afspraken. 

Klik hier om het webinar terug te kijken. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven