Webinars Contracteren met de gemeente

3 maart 2021 | Nieuws

Als projectontwikkelaar is het vaak een van de grootste hindernissen voor de realisatie van een project: het verkrijgen van planologische medewerking. Maar wat nu als wordt aangegeven dat de medewerking zal worden verleend? Dan is het voor zowel de ontwikkelaar als de gemeente verstandig om de afspraken vast te leggen in een (anterieure) overeenkomst. Zo’n overeenkomst kan fungeren als spoorboekje: welke partij moet wat doen en wanneer, en welke verplichtingen en consequenties zitten daaraan vast?

Deel 1
Tijdens het webinar ‘Contracteren met de gemeente’ deel 1 op 11 maart 2021 hebben Keesjan Meijering en Daan Pinxter onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

• de gemeente is de contractspartij, maar hoe zit het met de bevoegdheidsverdeling tussen het college en de raad en hoe zit het nu met de gebondenheid van het college en/of de raad aan (inspannings)verbintenissen?
• gemeenten stellen in contracten steeds vaker eisen op het gebied van duurzaamheid, aansluiting op een warmtenet en participatie. Mag dat eigenlijk wel?

U kunt het eerste webinar hier terugkijken. Hebt u vragen naar aanleiding van het webinar, neemt u dan contact op met Daan Pinxter of Keesjan Meijering.

Deel 2
Tijdens het tweede gedeelte van het webinar 'Contracteren met de gemeente' op 19 april namen Hugo Doornhof en Anouk Hofman u mee langs de volgende onderwerpen:

  • Hoe ziet het kostenverhaal nu en in de Omgevingswet eruit;
  • In hoeverre zijn partijen gehouden tot nakoming van de afspraken bij onvoorziene omstandigheden of gewijzigde politieke opvattingen?
  • De toelaatbaarheid van monddoodclausules.

U kunt het tweede webinar hier terugkijken. Hebt u vragen naar aanleiding van het webinar, neemt u dan contact op met Anouk Hofman of Hugo Doornhof.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven