Webinar Juridische Provinciedag 2020

15 oktober 2020 | Nieuws

Op 15 oktober 2020 vond alweer voor het vierde jaar op rij de Juridische Provinciedag plaats. Deze editie hebben wij onze deelnemers middels verschillende (online) webinars bijgepraat over de actuele thema’s uit de dagelijkse praktijk.

Hieronder volgen de thema’s waarover gesproken is:

Samenwerken externe partijenMartijn Jongmans

Voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is het steeds vaker nodig dat provincies met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken. Het aantal publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden neemt toe. Een voorbeeld is de energietransitie. Provincies moeten hierin samenwerken met andere stakeholders om de gemeenschappelijke doelen te realiseren.

Samenwerking met externe partijen vraagt nieuwe vormen van governance en leidt tot vragen op het gebied van aanbestedingsrecht, staatssteun en markt & overheid. Tijdens de workshop gaat Martijn Jongmans in op de verschillende manieren om een samenwerking in te richten en staat hij stil bij de juridische consequenties verbonden aan de keuze voor een bepaalde samenwerkingsvorm.

OnteigeningHugo Botter
Houdt u zich bezig met grondverwerving en onteigening? Dan is deze workshop wat voor u. Onze specialist Hugo Botter praat u graag bij over de laatste ontwikkelingen, geeft tips and tricks voor het minnelijk overleg en vertelt waar u op moet letten als uw provincie wil gaan onteigenen ten behoeve van natuur of een infrastructureel werk. Uiteraard komt ook de Omgevingswet aan de orde.

Actualiteiten wetgeving digitalisering – Hugo Doornhof en Sophie Hendriks
De samenleving digitaliseert als geheel en de (provinciale) overheid digitaliseert mee. Regels hierover is in verschillende wetgeving opgenomen. Voor de toekomst is bij de Eerste Kamer ook het voorstel de Wet Digitale Overheid aanhangig. Wat wordt met dit alles op het thema ‘digitalisering’ van provincies verwacht? En welke risico’s worden gelopen? Tijdens het webinar zal op deze vragen antwoord worden gegeven, naast de bespreking van recente jurisprudentie.

Actualiteiten omgevingsrecht – Wienke Zwier en Emile Euverman
Het omgevingsrecht is voortdurend in beweging en zal ingrijpend gaan veranderen met de komst van de Omgevingswet. Bijblijven is van groot belang. Daarom worden tijdens dit webinar de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht besproken.

Verdiepend webinar over de nieuwe Omgevingswet – Sanne Schipper
Na jaren werk om de grootste wetgevingsoperatie sinds 1848 uit te voeren, zal de Omgevingswet – vooralsnog – in werking treden op 1 januari 2022. De meeste provincies werken al ‘in de geest van de Omgevingswet’ en hebben al een (ontwerp-)Omgevingsvisie of Interim-Omgevingsverordening opgesteld. Zijn de provincies helemaal voorbereid? Welke uitdagingen of aandachtspunten zijn er verder voor de provincie? Tegelijkertijd met de implementatie van de Omgevingswet zal het Klimaatakkoord worden uitgevoerd. Hoewel gemeenten worden aangewezen als regisseur in de energietransitie, hebben provincies hier ook een belangrijke rol in. Welke mogelijkheden heeft de Omgevingswet voor provincies om de energietransitie te versnellen?

Mocht u nog vragen hebben over een van bovenstaande onderwerpen dan kunt u uiteraard contact opnemen met de sprekers waarvan u de contactgegevens op deze pagina aantreft.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven