Webinar onderzoek naar integriteitsschending

23 april 2021 | Nieuws

Alle provincies, gemeenten en waterschappen beschikken over gedragscodes voor bestuurders en volksvertegenwoordigers. Daarin wordt echter maar zelden geregeld hoe de organisatie te werk gaat bij een mogelijke schending daarvan. Het ontbreken van vooraf gemaakte procesafspraken leidt ertoe dat het onderzoek vaak op ad hoc-basis plaatsvindt. Daarbij liggen onzorgvuldigheid en (de schijn van) vooringenomenheid op de loer.
Steeds vaker leiden deze onderzoeken tot juridische procedures. Gezien de zwaarwegende gevolgen die een integriteitsonderzoek voor een individuele bestuurder kan hebben, hanteert de rechter daarbij bovendien het uitgangspunt dat aan de zorgvuldigheid van het overheidshandelen zeer hoge eisen worden gesteld.

Tijdens dit webinar op donderdag 22 april bespraken Hugo Doornhof en Robin Janssen de juridische en bestuurlijke aspecten van het onderzoek naar een integriteitsschending, en gingen in op de wijze waarop vooraf geregeld kan worden hoe een en ander plaats dient te vinden, aan de hand van onze Handreiking ‘Onderzoek naar integriteitsschending’, die bedoeld is om overheidsorganisaties te ondersteunen bij het maken van procesafspraken.

U kunt het webinar hier terugkijken. Hebt u vragen naar aanleiding van het webinar of wilt u de handreiking ontvangen, neemt u dan contact op met Hugo Doornhof of Robin Janssen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven