Webinar Schaarse rechten

5 juni 2020 | Nieuws

Bij de verdeling van schaarse rechten dienen gegadigden gelijke kansen te krijgen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: wanneer is in de praktijk sprake van een schaars recht en hoe kom je ook daadwerkelijk tot een gelijk speelveld?

Bestuursorganen en marktpartijen zitten 4 jaar na de erkenning door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog steeds met veel vragen over schaarse rechten. Bijvoorbeeld: is er sprake van een schaars recht als een plafond is opgenomen in een beleidsregel, kan bij een (privaatrechtelijke) grondverkoop door een gemeente ook sprake zijn van een schaars recht en wat is precies de invloed van de Dienstenrichtlijn?

Op 4 juni organiseerden Sammie Elbertsen, Daan Pinxter en Hugo Doornhof een webinar waarin zij de aanwezigen meenamen langs de ontwikkelingen en knelpunten als gevolg van schaarse rechten.

U kunt het webinar hier terugkijken.

Hebt u vragen naar aanleiding van het webinar, neemt u dan contact op met onze specialisten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven