Webinar Vertrouwensbeginsel en de gemeente

4 september 2020 | Nieuws

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zette mei vorig jaar een nieuwe koers in voor het vertrouwensbeginsel. A-G Wattel vatte zelf de geïntrocudeerde 3-stappenbenadering in zijn conclusie voorafgaand aan die uitspraak als volgt samen: minder bestuurdersperspectief; meer verkeersopvatting. Maar hoe burgervriendelijk is onze hoogste bestuursrechter nu echt geworden? Hoe moeten bestuursorganen met deze nieuwe koers omgaan, ook in de wetenschap dat de jurisprudentie op dit punt nog niet is uitgekristalliseerd?

Op 3 september organiseerden Hugo Doornhof, Robin Janssen en Daan Pinxter een interactief webinar waarin zij de aanwezigen meenamen in dit de rechtspraak tot op heden en kwesties/vragen die speelden bij deelnemers.

U kunt het webinar hier terugkijken.

Hebt u vragen naar aanleiding van het webinar, neemt u dan contact op met onze specialisten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven