Webinar Wet bestuur en toezicht rechtspersonen – wat betekent het voor u?

30 april 2021 | Nieuws

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen heeft gevolgen voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen, coöperaties en stichtingen. Ook zijn er veel vragen bij overheden, woningcorporaties en partijen actief op het gebied van zorg, onderwijs en sociaal domein over dit wetsvoorstel.

Nick van Dijk en Martijn van de Leemkolk bespraken in dit webinar de wijzigingen als gevolg van deze wet die per 1 juli in werking treedt, en Eelkje van de Kuilen en Nick van Dijk gaven een toelichting op de WBTR voor overheden en de sectoren woningcorporaties, zorg, onderwijs en sociaal domein.

Wilt u weten welke acties u als bestuurder of toezichthouder dient te ondernemen als gevolg van de wetswijziging? Bekijk hier het webinar. 

Hebt u vragen naar aanleiding van het webinar neemt u dan contact op met Nick van Dijk, Eelkje van de Kuilen of Martijn van de Leemkolk. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven