Wel of niet betalen voor planologische medewerking; het is en blijf een lastig vraagstuk

18 november 2021 | Publicatie

De Wro biedt aan gemeenten de mogelijkheid om via een exploitatieplan voor in het Bro aangewezen bouwplannen exploitatiekosten te verhalen op grondeigenaren. Andere bijdragen – zoals bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen – kunnen via het exploitatieplan niet worden afgedwongen. Daarover kunnen wel afspraken worden gemaakt in een anterieure overeenkomst, maar bij een dergelijke overeenkomst is het uitgangspunt contractsvrijheid: het staat een grondeigenaar vrij om die al dan niet aan te gaan. Kan een gemeente desondanks bewerkstelligen dat een project geen doorgang kan vinden, als zij geen bijdrage ontvangt aan ruimtelijke ontwikkelingen?

Lees de publicatie hier

Deze bijdrage verscheen ook in Bouwrecht (BR 2021/95)

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven