Werner Heyvaert in De Tijd: De belasting op buitenlandse huurinkomsten hervormen is simpel

5 december 2020 | Nieuws

"Mag ik het bizar vinden dat de bijkomende Belgische belastingdruk op 'vrijgestelde' buitenlandse huurinkomsten hoger is voor wie minder Belgische inkomsten aan te geven heeft?"

België gaat na een Europees arrest de belasting op binnen- en buitenlandse huurinkomsten hervormen. Maar wat minister Van Peteghem in gedachten heeft, lijkt niet waterdicht. Er is nochtans een eenvoudige oplossing.

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie van 12 november 2020 stelt professor Michel Maus in De Tijd van 13 november dat er maar één oplossing is voor dit probleem: ‘Een gelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten (betekent) dat er ook in België een belasting op de werkelijke huurinkomsten (moet komen).’ De veroordeling van België en de uitspraak van Maus slaan op de belasting in België van de inkomsten uit de verhuur van buitenlands onroerend goed aan particulieren (private verhuur).

Lees hier het volledige opinie-artikel dat Werner schreef.
Bron: De Tijd, 5 december 2020.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven