WHOA: de Wet homologatie onderhands akkoord is een feit

7 oktober 2020 | Blog

Verwachte inwerkingtreding is uiterlijk 1 januari 2021 en gelet op de huidige economische situatie waarschijnlijk eerder.

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (afgekort ‘WHOA’) aangenomen. Dit wetsvoorstel voorziet in een wettelijk regeling waarbij een onderneming een akkoord bereikt met haar schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van haar schulden. De rechtbank kan in dat geval het akkoord goedkeuren (homologeren). De homologatie leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook schuldeisers en aandeelhouders die niet hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als het akkoord aan bepaalde wettelijke eisen voldoet.

Reorganiserend vermogen versterken
De WHOA ziet primair op ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn. Doel is het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen te versterken. In Nederland ontbreekt een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement, terwijl de Verenigde Staten (Chapter 11) en het Verenigd Koninkrijk (Scheme of Arrangement) wel over een dergelijke regeling beschikken.

Op dit moment kan een onderhands schuldsaneringsakkoord alleen tot stand komen als alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Hierdoor heeft elk van hen een prikkel om instemming te weigeren om daarmee een betere positie voor zichzelf te creëren. Hierdoor is het moeilijk en vaak onmogelijk om tot overeenstemming te komen. De wettelijke regeling biedt hiervoor een oplossing.

Entiteiten bij akkoord betrekken
In de WHOA krijgt de onderneming tevens de mogelijkheid om lopende overeenkomsten eenzijdig te beëindigen als de wederpartij niet instemt met een voorgestelde vrijwillige wijziging of beëindiging. Verder bestaat de mogelijkheid om een hele groep van entiteiten bij het akkoord te betrekken. De WHOA-procedure kan snel worden doorlopen, een termijn van 3-5 weken is naar verwachting haalbaar.

Inwerkingtreding
Nu het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer zal deze op korte termijn in werking treden. Verwachte inwerkingtreding is uiterlijk 1 januari 2021 en gelet op de huidige economische situatie waarschijnlijk eerder.

Voor het doorlopen van een WHOA-procedure hebt u een advocaat nodig. De advocaat zorgt voor de begeleiding en advisering bij het aanbieden van het akkoord en vertegenwoordigt u bij indiening en behandeling van het verzoekschrift bij de rechtbank. Onze specialisten hebben veel ervaring met herstructurering en kunnen u van begin tot eind bijstaan.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de WHOA, neem dan contact met ons op.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven