Over Andre Reznitchenko

Andre Reznitchenko is advocaat en partner bij AKD. Hij heeft zich gespecialiseerd in commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillenbeslechting. Andre adviseert en vertegenwoordigt nationaal en internationaal opererende ondernemingen bij geschillen over onder andere beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, afgebroken onderhandelingen, overname, earn-outs en garantie- en vrijwaringsclaims.

Andre heeft ruime ervaring met commerciële geschillen en geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Daarnaast treedt hij op voor groepen consumenten, ondernemingen en investeerders bij geschillen die volgen uit massaschade. Hij treedt onder meer op voor verschillende gedupeerde partijen in het dieselemissieschandaal. Cliënten van Andre zijn onder meer brancheorganisaties, vrije beroepsbeoefenaars, bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en (internationale) ondernemingen.

Andre vertegenwoordigt zijn cliënten bij verschillende gerechtelijke instanties en arbitrage instituten, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Lees meer

Meer over
Andre

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: master (LL.M) Corporate Law
  • Grotius Academie: Corporate Law (cum laude)
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Andre Reznitchenko heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Burgerlijk procesrecht


Deze registratie verplicht Andre elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.