Over Annemieke Spijker

Annemieke Spijker is advocaat en partner bij AKD. Ze is gespecialiseerd in multimodaal vervoer, internationaal wegvervoer en logistiek. Annemieke heeft veel ervaring met het opstellen en uitonderhandelen van logistieke contracten voor vervoer, opslag en bijbehorende diensten. Annemieke procedeert ook vaak – vooral in zaken over internationaal transportrecht en schaderegres.

Annemieke wordt in de internationale markt erkend als ervaren specialist in haar vakgebied. Cliënten waarderen Annemiekes snelle responstijd, haar branchekennis en de praktische aanpak van zaken.

Naast haar procedeerwerk spreekt Annemieke regelmatig op congressen en seminars. Ook verzorgt zij juridische trainingen bij cliënten. Bovendien publiceert zij in tijdschriften, boeken en nieuwsbrieven.

Annemieke heeft jarenlange ervaring in het procederen over claims in de logistieke sector. De kennis die zij hierbij opdoet, zet zij in bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden. Zij weet waar de valkuilen zitten. In onderhandelingen heeft Annemieke niet alleen oog voor de juridische belangen, maar ook voor de commerciële kant van de zaak.

Bij de advisering over logistieke contracten werkt Annemieke vaak met een multidisciplinair team, waarbij gebruik wordt gemaakt van specialistische kennis van andere vakgroepen binnen AKD. Bij het aangaan van een logistiek contract spelen namelijk vaak niet alleen vragen over vervoer en opslag, maar bijvoorbeeld ook over vergunningen, belastingrecht en arbeidsrechtelijke kwesties.

Annemieke is redactielid van het juridische tijdschrift Schip & Schade.

Lees meer

Meer over
Annemieke

Opleidingen
  • Universiteit Leiden: Nederlands recht
  • Universiteit Stellenbosch ( Zuid-Afrika): Bedrijfsrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Redacteur Schip & Schade
  • Transport Law Committee van de International Association of Young Lawyers (AIJA)
  • Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht (NVV)
  • Maritime & Transport Committee van de International Bar Association (IBA)
Rechtsgebiedenregister

Annemieke Spijker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Transport- en handelsrecht


Deze registratie verplicht Annemieke elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.