Over Arjen de Pril

Arjen de Pril is advocaat bij AKD. Hij adviseert cliënten in binnen- en buitenland op het gebied van ondernemingsrecht en vooral over fusies en overnames. Arjen is betrokken bij diverse (inter)nationale transacties, waaronder strategische overnames, auctions en private-equitydeals. Denk aan aandelen- en activatransacties, investeringen en joint ventures.

Daarnaast stelt Arjen koop- en aandeelhoudersovereenkomsten op en hij beoordeelt deze. Ook coördineert hij juridische due-diligenceonderzoeken en geeft hij vennootschapsrechtelijk advies.

Cliënten van Arjen zijn met name strategische partijen, zowel in de rol van koper als van verkoper. Zij waarderen zijn gestructureerde en praktische aanpak.

Lees meer

Meer over
Arjen

Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Arjen de Pril heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht Arjen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.