Over Barend Verkerk

Barend Verkerk is advocaat en counsel bij AKD. Hij is gespecialiseerd in vennootschaps- en ondernemingsrecht. Barend treedt en trad op in diverse procedures voor rechtbanken en hoven. Dit deed hij onder meer bij het Europees Hof van Justitie en in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Barend is ook goed thuis in (internationaal) verbintenissenrecht en procesrecht.

Tot zijn cliënten rekent Barend vooral aandeelhouders, bestuurders en investeringsmaatschappijen uit binnen- én buitenland. Daarnaast ondersteunt hij private rechtspersonen in het publieke domein en instellingen in de semipublieke sector. Barend is toegewijd en betrouwbaar in zijn werk. Cliënten waarderen zijn benaderbaarheid, zijn inzet en zijn overzicht over alle relevante aspecten van de zaak. Ook zijn Barends processtukken en adviezen altijd van gedegen kwaliteit.

Naast zijn werk voor AKD is Barend docent aan de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden. Ook verzorgt hij regelmatig cursussen over ondernemingsrecht. Daarnaast is Barend auteur bij de Modellen voor de Rechtspraktijk en coauteur bij de Groene Serie Rechtspersonen. Ook heeft hij in diverse vakpublicaties gerechtelijke uitspraken becommentarieerd en over vennootschapsrecht gepubliceerd.

Lees meer

Meer over
Barend

Opleidingen
  • Universiteit Leiden: Bedrijfsrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereeniging Handelsrecht
Rechtsgebiedenregister

Barend Verkerk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht Barend elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.