Bart Roozendaal

Bart Roozendaal is advocaat en partner bij AKD. Hij heeft zich gespecialiseerd in alle facetten van het Nederlands bestuursrecht, waaronder de verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht. Graag houdt hij zich bezig met het recht rondom de aansprakelijkheid van de overheid. Denk aan de onrechtmatige overheidsdaad, planschade en nadeelcompensatie.

Verder houdt Bart zich bezig met vraagstukken over openbare orde, integriteit, de wet Bibob en de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld in het openbaar bestuur (ondermijning). Hij adviseert hier vooral overheden en ondernemingen over. Ook treedt Bart vaak op in procedures voor de Nederlandse burgerlijke rechter en de bestuursrechter.

Cliënten waarderen Barts aanpak omdat hij juridisch sterk is, duidelijke adviezen geeft en praktisch ingesteld is. Hij zoekt altijd naar een werkbare oplossing, waarmee de cliënt verder kan.

Bart geeft veel les over overheidsaansprakelijkheid, bestuursprocesrecht en openbare orde. Verder publiceert hij regelmatig in diverse tijdschriften en is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

Bart promoveerde in 1998 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op een rechtsvergelijkend onderzoek op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidsrecht. De titel van zijn proefschrift was Overheidsaansprakelijkheid in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Lees meer

Meer over
Bart

Opleidingen
  • Bestuursrecht
  • Erasmus Universiteit Rotterdam: Overheidsaansprakelijkheid
Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Meer Insights

Insights

PFAS-schadeclaim van werkgevers is niet afdwingbaar

20 nov 2019 | Publicatie

Bart Roozendaal in NRC over de uitspraken om nadeelcompensatie af te dwingen vanwege de PFAS-schade.

Staat eigenaarschap door erfopvolging in de weg aan een tegemoetkoming in planschade?

23 apr 2019 | Blog

Op 10 april 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een interessante uitspraak.