Bart Roozendaal

Bart Roozendaal is advocaat en partner bij AKD. Hij heeft zich gespecialiseerd in alle facetten van het Nederlands bestuursrecht, waaronder de verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht. Graag houdt hij zich bezig met het recht rondom de aansprakelijkheid van de overheid. Denk aan de onrechtmatige overheidsdaad, planschade en nadeelcompensatie.

Verder houdt Bart zich bezig met vraagstukken over openbare orde, integriteit, de wet Bibob en de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld in het openbaar bestuur (ondermijning). Hij adviseert hier vooral overheden en ondernemingen over. Ook treedt Bart vaak op in procedures voor de Nederlandse burgerlijke rechter en de bestuursrechter.

Cliënten waarderen Barts aanpak omdat hij juridisch sterk is, duidelijke adviezen geeft en praktisch ingesteld is. Hij zoekt altijd naar een werkbare oplossing, waarmee de cliënt verder kan.

Bart geeft veel les over overheidsaansprakelijkheid, bestuursprocesrecht en openbare orde. Verder publiceert hij regelmatig in diverse tijdschriften en is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.

Bart promoveerde in 1998 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op een rechtsvergelijkend onderzoek op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidsrecht. De titel van zijn proefschrift was Overheidsaansprakelijkheid in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Lees meer

Meer over
Bart

Opleidingen
  • Universiteit van Tilburg: master Bestuursrecht
  • Erasmus Universiteit Rotterdam: Overheidsaansprakelijkheid
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Bart Roozendaal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Burgerlijk procesrecht
  • Bestuursrecht


Deze registratie verplicht Bart elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.