Over Bas Collard

Bas Collard is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht. Bas begeleidt en adviseert stakeholders bij transacties en bij de projectontwikkeling en bouw van vastgoedprojecten. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van commercieel vastgoed, (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, transformatie van bedrijfsruimte en de (ver)huur van onroerend goed. Daarnaast procedeert Bas regelmatig. Hij heeft op de hiervoor genoemde vlakken ruime ervaring met arbitrages (zoals Raad van Arbitrage voor de Bouw, NAI en geschillencommissies) en civiele procedures bij rechtbanken en gerechtshoven. Ook publiceert Bas geregeld in vakbladen en tijdschriften. Cliënten waarderen Bas om zijn inhoudelijke kennis, die hij op een praktische en toegankelijke manier toepast.

Lees meer

Meer over
Bas

Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Lidmaatschap
  • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Vereniging van Bouwrechtadvocaten (VBR-A)
  • De Brabantse Vastgoed Sociëteit
  • De Tilburgse Bouw Sociëteit