Over Benyamin Karimi

Benyamin Karimi is advocaat en belastingadviseur op het gebied van indirecte belastingen bij AKD. Hij maakt onderdeel uit van de fiscale vakgroep en is gespecialiseerd in het verlenen van advies op dit gebied, waaronder omzetbelasting, douaneheffingen en accijnzen en overdrachtsbelasting, alsmede aanverwante onderwerpen en projecten.

Benyamin adviseert (inter)nationale ondernemingen over complexe dagelijkse aangelegenheden zoals beoordelingen van BTW-posities en het optimaliseren van BTW-geldstromen en de logistieke keten. Ook begeleidt hij bedrijven bij boekenonderzoeken door de Belastingdienst en adviseert hij over de BTW-aspecten van management buy-outs en (inter)nationale reorganisaties, alsook over (inter)nationale leveringen van goederen en diensten. Andere projecten betreffen de btw-aspecten van due diligence-onderzoeken en structureringen, maar ook vastgoedtransacties, M&A en verscheidene andere zaken op het gebied van indirecte belastingen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de beheersing van fiscale disputen (met inbegrip van geschillenbeslechting en vertegenwoordiging in rechte), doorgaans in zaken op het gebied van btw, douaneheffingen en accijnzen.

Lees meer

Meer over
Benyamin

Opleidingen
  • Universiteit Leiden: master notarieel Recht
  • Universiteit Leiden: master fiscaal Recht
  • Universiteit Leiden: bachelor Nederlands recht, notarieel recht, fiscaal recht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland