Over Carmen Hermes

Carmen Hermes is advocaat bij AKD. Ze heeft zich gespecialiseerd in het privacyrecht. Voornamelijk adviseert Carmen (inter)nationale cliënten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en over e-privacywetgeving.

Binnen het privacyrecht heeft Carmen veel kennis over vraagstukken in het sociaal domein. Daarnaast heeft ze uitgebreide ervaring met complexe vragen over privacy voor woningcorporaties. Verschillende woningcorporaties heeft ze begeleid om te voldoen aan de vereisten die uit de nieuwe privacywetgeving voortvloeien. Verder heeft Carmen ervaring met onderzoeks- en handhavingstrajecten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Carmen geeft regelmatig presentaties en gastcolleges. Ze geeft daarin duidelijk en praktisch inzicht in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees meer

Meer over
Carmen

Opleidingen
  • Carmen studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar zij in 2013 haar Master Burgerlijk Recht behaalde
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • International Association of Privacy Professionals (IAPP)
  • Vereniging voor Privacyrecht (VPR)
Rechtsgebiedenregister

Carmen Hermes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- ICT-recht
- Intellectueel eigendomsrecht

Deze registratie verplicht Carmen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.