Over Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is advocaat bij AKD. Ze richt zich volledig op het arbeidsrecht in de meest brede zin. Ze adviseert, procedeert en onderhandelt over (collectieve) ontslagen, reorganisaties, arbeidscontracten (waaronder die van statutair bestuurders), arbeidsvoorwaarden, gelijke behandeling, flexibele arbeidsrelaties en werkgeversaansprakelijkheid.

Binnen het arbeidsrecht is Christine gespecialiseerd in de ‘zieke werknemer’. Het oerwoud aan wet- en regelgeving hierover is lastig te doorgronden en heeft vaak grote financiële gevolgen. Daarom adviseert ze (internationale) grote en kleine werkgevers over civiele rechten en verplichtingen. Hierbij betrekt zij ook de daaraan gekoppelde socialezekerheidsaspecten.

Christine is docent bij de Erasmus School of Law (ESL), het Instituut voor Arbeidsrecht (IVA) en de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA+). Ook publiceert ze regelmatig. Ze is annotator voor de JAR, is medeauteur van Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs en zit in de redactie van het tijdschrift ArbeidsRecht. Christine heeft brede juridische kennis en ervaring, doordat ze haar werk bij AKD zoals gezegd combineert met het docentschap, met publiceren en met redactiewerk. Vanuit deze achtergrond heeft Christine geleerd om informatie en argumenten te analyseren en in de juiste context te plaatsen. Als advocaat brengt zij deze kennis en vaardigheden in de praktijk. Die combinatie spreekt haar aan.

Met een cliënt probeert Christine altijd eerst op zoek te gaan naar de feiten en het werkelijke probleem te doorgronden. Daarin ligt immers vaak de sleutel voor de oplossing. Daarbij is het essentieel om het gesprek aan te gaan met de cliënt, maar ook met de wederpartij. En als dat nodig is in een procedure, probeert Christine de rechter te overtuigen van de standpunten van haar cliënt.

In haar werk geniet Christine van het strategisch denken en het in elkaar passen van de juridische puzzelstukjes. Hierbij zoekt ze altijd naar de menselijke maat. Voor haar is toewerken naar een bevredigend resultaat belangrijker dan het winnen van een procedure. Christine is blij als haar cliënt tevreden is en haar niet meer nodig heeft.

Lees meer

Meer over
Christine

Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Lidmaatschap
  • Association of Employment Law Lawyers (VvA)
  • Association of Rotterdam Employment Law Lawyers (VRAA)
Rechtsgebiedenregister

Christine Kehrer - Bot heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Arbeidsrecht (subexpertises Pensioenen, Arbeidsmediation, Internationaal arbeidsrecht, Internationaal (arbeids)recht, Medezeggenschap en Collectief ontslag)
- Sociaal-zekerheidsrecht (subexpertises Sociale voorzieningen, Werknemersverzekeringen en Volksverzekeringen)

Deze registratie verplicht Christine elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Hoge Raad maakt einde aan slapende dienstverbanden

11 nov 2019 | Nieuws

Wij geven werkgevers enkele overwegingen mee.

‘BeZaVa’- leed verzacht

21 dec 2017 | Blog

Geen terugwerkende kracht gedifferentieerde premie BeZaVa.