Over Daphne van Zelst

Daphne van Zelst is advocaat bij AKD. Ze adviseert voornamelijk middelgrote en grote ondernemingen over arbeidsrechtelijke aspecten in brede zin. Daphne heeft specifieke ervaring in verschillende sectoren zoals retail, logistiek en de bouw.

Daphne begeleidt regelmatig ondernemingen bij reorganisaties, medezeggenschapstrajecten, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en overgang van onderneming. Zij procedeert niet alleen, maar bemiddelt ook geregeld bij (dreigende) conflicten met werknemers en ondernemingsraden.

Daarnaast is Daphne actief in de publieke sector. Hierbij focust ze zich onder meer op de Wet normering topinkomens (WNT) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA).

Daphne denkt in oplossingen, niet in problemen. Cliënten waarderen haar praktische instelling. Daphne publiceert regelmatig en geeft trainingen aan onder meer hr-managers en ondernemingsraden.

Recente werkzaamheden van Daphne waren de hr-transformatie van een grote zorginstelling en de overname van een facilitaire dienstverlener. Ook gaf zij advies over de WNT aan de raad van bestuur van een grote onderwijsaanbieder.

Lees meer

Meer over
Daphne

Opleidingen
  • Grotius: Postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht
  • Universiteit Utrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Daphne van Zelst heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht Daphne elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

NOW 2.0 - hoofdlijnen van de verlengde NOW

20 mei 2020 | Blog

De NOW-regeling is met drie maanden verlengd en het doel blijft ongewijzigd.

Q&A Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

04 mei 2020 | Publicatie

Deze Q&A gaat uit van de aangepaste NOW-regeling zoals deze op 1 mei '20 is gepubliceerd door het ministerie van SZW.

Overzicht tijdelijke financiële steunmaatregelen overheid

17 apr 2020 | Publicatie

Al onze informatie over de tijdelijke financiële steunmaatregelen gebundeld.