Over Elise Heyman

Elise Heyman is advocaat bij AKD. Ze adviseert en procedeert over alle deelgebieden binnen het arbeidsrecht. Ze heeft een bijzondere interesse in het ambtenarenrecht, grensoverschrijdende en/of flexibele arbeid en vraagstukken rondom werkgeversaansprakelijkheid.

Vanaf de start van haar loopbaan heeft Elise zich volledig op het arbeidsrecht toegelegd. Hierdoor heeft ze inmiddels veel ervaring met het adviseren en procederen over bijvoorbeeld het (collectieve en individuele) ontslagrecht, de zieke werknemer, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden en de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Daarnaast adviseert en procedeert Elise over vennootschapsrechtelijke vraagstukken gerelateerd aan het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld bij benoeming en ontslag van de statutair bestuurder.

Lees meer

Meer over
Elise

Opleidingen
  • Universiteit Maastricht: Nederlands Recht - Privaatrecht
  • Grotius: Specialisatieopleiding Arbeidsrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland
  • Limburgse Werkgeversvereniging
  • Ladies Circle 05 Roermond
Rechtsgebiedenregister

Elise Heyman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht Elise elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Wat gaat er nu weer veranderen in het Arbeidsrecht?

01 okt 2019 | Publicatie

Elise Heyman en Hans van Mens in Familierecht.

Herplaatsingsplicht? Weeg ook passende functies in het buitenland mee!

15 jan 2019 | Blog

Wanneer is er een herplaatsingsplicht?