Over Elise Noordhoek

Elise Noordhoek is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht. Zij heeft zeer goede kennis van de Awb en het bestuursprocesrecht. Met haar brede ervaring in dit rechtsgebied kan Elise snel tot de kern komen in complexe vraagstukken en cliënten een bruikbaar advies geven. Cliënten waarderen Elise om haar scherpe blik en heldere processtukken en adviezen.

Binnen het bestuursrecht houdt Elise zich vooral bezig met handhavingszaken en het milieurecht. Zo adviseert en procedeert zij over handhaving na drugsdumpingen en chemische branden en over milieuvergunningen. Ook adviseert Elise waterschappen, bijvoorbeeld over projectplannen (onder de Omgevingswet: projectbesluiten), lozingsvergunningen en de Kaderrichtlijn Water.

Verder heeft Elise veel kennis van de Warmtewet en het wetsvoorstel Wet collectieve warmte. Zij adviseert warmtebedrijven en overheden bij projecten en staat partijen bij in handhavings- of vergunningsprocedures bij de ACM.

Voordat Elise bij AKD kwam, heeft zij gewerkt bij de directie bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij de Autoriteit Consument en Markt. Ook was zij waarnemend secretaris bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Sinds 2018 is Elise lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Haarlemmermeer.

Lees meer

Meer over
Elise

Opleidingen
  • Universiteit Leiden: master Staats- en Bestuursrecht
  • Universiteit Leiden: bachelor Rechten
  • Koninklijk Conservatorium Den Haag
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Rechtsgebiedenregister

Elise Noordhoek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 

  • Bestuursrecht

 

Deze registratie verplicht Elise elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Het AKD Energy magazine december 2023

14 dec 2023 | Publicatie

De energietransitie: juridische actualiteiten, verdieping en meer

Het AKD Energy magazine maart 2023

06 mrt 2023 | Publicatie

De energietransitie: juridische actualiteiten, verdieping en meer