Over Emma van der Ploeg

Emma van der Ploeg is advocaat bij AKD. Zij staat overheden, bedrijven en non-profitinstellingen bij op het gebied van het bestuursrecht en het civiel recht, zowel voor advieswerk als procederen.

Emma focust zich in haar werk op het sociaal domein en het onderwijsrecht, waaronder de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet Kinderopvang of één van de onderwijswetten.

Naast haar werk op het gebied van het sociaal domein, heeft Emma veel ervaring met adviseren en procederen over aansprakelijkheidsvraagstukken en het contractenrecht. Zij heeft in het verleden op die gebieden zowel overheden als bedrijven bijgestaan. Emma is daardoor in staat in een zaak snel de belangen over en weer te herkennen. Dat helpt om op efficiënte wijze tot de kern van de zaak te komen.

Lees meer

Meer over
Emma

Opleidingen
  • Universiteit Utrecht: master Staats- en Bestuursrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Emma van der Ploeg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 

  • Verbintenissenrecht


Deze registratie verplicht Emma elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.