Over Floris van de Pol

Floris van de Pol is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in kwesties op het raakvlak tussen het publiekrecht en het privaatrecht en adviseert hierbinnen onder andere overheidsorganisaties en ondernemingen.

Floris is cum laude afgestudeerd binnen zowel het privaatrecht als het ondernemingsrecht, waardoor hij een nieuw probleem vanuit een brede achtergrond kan aanpakken.

Lees meer

Meer over
Floris

Opleidingen
  • Universiteit Maastricht: bachelor Rechtsgeleerdheid
  • Universiteit Maastricht: master Nederlands recht: specialisaties Privaatrecht & Handels- en Ondernemingsrecht (cum laude) 
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland