Over Fouad el Houzi 

Fouad el Houzi is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in insolventierecht in brede zin. Regelmatig benoemt de rechtbank Fouad als curator in faillissementen. Fouad adviseert en procedeert geregeld over insolventie en het algemene verbintenissen- en goederenrecht. Hij is specialist op het gebied van concernfinanciering, objectfinanciering, consumentenkrediet, zekerheden, beslag en executie en bestuurdersaansprakelijkheid.

Fouad publiceert regelmatig, voornamelijk over het insolventierecht, financieel recht en algemeen goederenrecht. Hij is auteur voor het Sdu Commentaar Vermogensrecht en rubrieksmedewerker voor het tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk.

Lees meer

Meer over
Fouad

Toegelaten tot de orde van advocaten

Nederland

Lidmaatschap
  • INSOLAD
  • vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten