Over Fouad el Houzi 

Fouad el Houzi is Partner bij AKD en gespecialiseerd in herstructureringen, financieringen en insolventiezaken.

Fouad behandelt veel zaken op het gebied van financieringen, schuldeisersakkoorden, bestuurdersaansprakelijkheid en beslag, zowel binnen als buiten de rechtszaal. Fouad adviseert onder meer bestuurders, schuldeisers, investeerders, aandeelhouders, en financiële instellingen zoals leasemaatschappijen. Vanwege zijn bedrijfskundig inzicht, efficiëntie en ‘to-the-point’ oplossingen werken mensen graag met hem samen.

Fouad behandelt vaak complexe grensoverschrijdende zaken waarin grote belangen op het spel staan. Zo heeft hij de curatoren van Royal Imtech N.V. in diverse uiteenlopende zaken vertegenwoordigd, van de verkoop van bedrijfsonderdelen, het uitonderhandelen van schikkingsovereenkomsten tot het voeren van procedures.

Regelmatig wordt Fouad door de rechtbank als curator in faillissementen aangesteld. Vanuit deze ervaring en zijn bedrijfseconomische kennis, is hij in staat herstructureringen steekhoudend in te richten.

Fouad publiceert regelmatig over zijn vakgebied. Ook geeft hij met enige regelmaat lezingen. Hij is auteur voor het SDU Commentaar Vermogensrecht (afdelingen goederenkrediet en borgtocht), SDU Insolventierecht en het INSOL Europe Case Register.

Recente zaken waaraan Fouad heeft gewerkt zijn onder meer:

 • Faillissement Royal Imtech N.V.
 • Het adviseren in de herstructurering van een internationale retail
 • Het adviseren in de herstructurering van een Amerikaanse groep met Nederlandse entiteiten in de zuivelindustrie.
 • Het vertegenwoordigen van een leasemaatschappij in uiteenlopende zaken (leasedocumentatie, klanten in moeilijkheden, faillissementen).
 • Het adviseren in de herstructurering van een Aziatische groep.
 • Het onderhandelen en adviseren van een Nederlandse biotech groep in een financiering door een buitenlandse bank van een € 40 mio lening.
Lees meer

Meer over
Fouad

Toegelaten tot de orde van advocaten
 • Nederland
Lidmaatschap
 • INSOLAD
 • Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten
Rechtsgebiedenregister

Fouad el Houzi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

 • Ondernemingsrecht
 • Insolventierecht


Deze registratie verplicht Fouad elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.