Over Fouad el Houzi 

Fouad el Houzi is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in insolventierecht in brede zin. Regelmatig benoemt de rechtbank Fouad als curator in faillissementen. Fouad adviseert en procedeert geregeld over insolventie en het algemene verbintenissen- en goederenrecht. Hij is specialist op het gebied van concernfinanciering, objectfinanciering, consumentenkrediet, zekerheden, beslag en executie en bestuurdersaansprakelijkheid.

Fouad publiceert regelmatig, voornamelijk over het insolventierecht, financieel recht en algemeen goederenrecht. Hij is auteur voor het Sdu Commentaar Vermogensrecht en rubrieksmedewerker voor het tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk.

Lees meer

Meer over
Fouad

Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • INSOLAD
  • vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten
Rechtsgebiedenregister

Fouad el Houzi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Ondernemingsrecht
- Insolventierecht

Deze registratie verplicht Fouad elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

De verliesvergadering voor NV’s

25 mrt 2020 | Blog

De coronacrisis veroorzaakt momenteel problemen in vrijwel iedere sector.

Coronacrisis in retail: een kompas voor het management

24 mrt 2020 | Blog

Handvatten voor de retailbranche.

Coronavirus: dividenduitkering, mag dat nog?

19 mrt 2020 | Nieuws

Het kan raadzaam zijn om terughoudend om te gaan met reeds genomen – maar nog niet uitgevoerde – dividendbesluiten.