Over Gerdien van der Voet

Gerdien van der Voet is advocaat bij AKD en was tot voorkort ook bijzonder hoogleraar bijzondere arbeidsverhoudingen aan de Erasmus School of Law (ESL). Zij heeft diepgaande kennis van en ervaring met bijzondere arbeidsverhoudingen. Daarnaast is zij specialist in het medezeggenschapsrecht van ondernemingsraden en cliëntenraden in de zorg – een onderwerp waarop ze in 2005 promoveerde. Tot slot is ze goed thuis in het cao-recht en in het arbeidsrecht in brede zin.

Cliënten van Gerdien zijn onder andere werkgeversorganisaties, opdrachtgevers van zzp'ers en uitzendbureaus, overheidswerkgevers en werkgevers van werknemers die in de offshore werken, het grensoverschrijdend transport en de scheepvaart. Door een sterk analytisch vermogen weet zij voor hen complexe arbeidszaken te vertalen in heldere adviezen. Ook treedt Gerdien regelmatig succesvol op tegen boeteopleggingen door de Inspectie SZW.

Gerdien doceert en publiceert veel over haar vakgebied. Ook is ze lid van redacties van verschillende wetenschappelijke arbeidsrechtelijke tijdschriften en werken (waaronder de handboeken Arbeidsrechtelijke Themata en Bijzondere arbeidsverhoudingen). In haar werk voor AKD is Gerdien regelmatig vraagbaak voor werkgeversorganisaties. Zo heeft zij sociale partners in zeescheepvaart in het verleden geadviseerd over de implementatie van een aantal amendementen op het Maritiem Arbeidsverdrag. Ook bracht zij een expertopinie uit over de werkingssfeer van de Wet op het minimumloon en leverde zij een bijdrage aan de evaluatie van de Wet aanpak schijnconstructies (Was). Dit deed zij voor een procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gerdien doceert aan de universiteit en geeft (inhouse)cursussen aan HR-medewerkers en advocaten. Ook spreekt ze op seminars, bij (kantoor)events en bijeenkomsten van onder meer de VRAA en de VvA. Daarnaast organiseert zij rondetafelgesprekken voor onder meer werkgeversorganisaties.

Lees meer

Meer over
Gerdien

Opleidingen
  • Erasmus Universiteit Rotterdam: Privaatrechtelijk en Bedrijfsjuridisch
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Lidmaatschap
  • European Employment Association (EELA)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)
  • Commissie Arbeidszaken van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)
  • Women's International Shipping & Trading Association (WISTA)
Rechtsgebiedenregister

Gerdien van der Voet heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht Gerdien elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.