Over Harrisson Nkrumah

Harrisson is advocaat bij AKD. Hij assisteert (inter)nationale cliënten bij diverse complexe en grensoverschrijdende financieringstransacties op het gebied van gewaarborgde leningen (d.w.z. alle soorten leningen, kredietfaciliteiten en -overeenkomsten, en de daarmee verband houdende zekerheidsregelingen), gestructureerde financiering (vooral securisatie), de obligatiemarkt (particuliere en openbare emissies, notering op gereguleerde en alternatieve kapitaalmarkten), de structurering van niet- of licht-gereguleerde investeringsvehikels en FinTech-onderwerpen.

Harrisson heeft ervaring in het assisteren bij het opstellen van juridische documentatie zoals adviesbrieven, goedkeuringen van bedrijven, management garantie en documentatie voor het opstellen van bedrijven/SPV’s. Daarnaast doet hij juridisch onderzoek en assisteert hij bij het opstellen en beoordelen van financierings- en kredietovereenkomsten, effectenpakketten en documentatie van schuldinstrumenten.

 

Lees meer

Meer over
Harrisson

Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Luxemburg